Usługi odpłatne

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

W ramach wydzielonej działalności, tzn. w Centrum Rehabilitacji i Leczenia Ambulatoryjnego, Szpital udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach komercyjnych. Świadczenia komercyjne udzielane są w sposób niekolidujący z realizacją kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Na zasadach komercyjnych oferujemy:
rehabilitację leczniczą w trybie stacjonarnym,
– rehabilitację leczniczą w formie fizjoterapii ambulatoryjnej,
– świadczenia w dziennych ośrodkach rehabilitacji – ogólnoustrojowej i kardiologicznej,
– porady ambulatoryjne w poradniach: rehabilitacyjnej, neurologicznej, reumatologicznej, logopedycznej, chorób metabolicznych, wad postawy, medycyny pracy.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z:
– regulaminem Centrum,
– zasadami udzielania świadczeń zdrowotnych w poszczególnych zakresach.

Linki do pobrania: [pdf]

1. Regulamin centrum

2. Zasady udzielania świadczeń w leczeniu stacjonarnym

3. Zasady udzielania świadczeń w leczeniu ambulatoryjnym

4. Zasady udzielania świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej i ośrodka dziennej rehabilitacji

5. Cennik

6. Wynajem pokoi lub mieszkania

7. Pakiety pełnopłatne