wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)
Resetuj

Resetuj

minus

Zmniejsz czcionkę

plus

Zwiększ czcionkę

minus

Zmniejsz Wiersze

plus

Zwiększ Wiersze

minus

Wysoki kontrast

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.rehabilitacja.zakopane.pl

Data publikacji strony internetowej: 23.09.2020 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2022 r.

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 21.03.2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji 30.03.2022

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z informatykiem pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]. Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu 18 202 68 49.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępna Strona

Poruszanie się bez użycia „myszki”

Obsługa strony jest możliwa tylko przy użyciu klawiatury. Strony oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po stronach.

Naszą stronę można znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie stron. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Zmiana rozmiaru tekstu, grafik i filmów

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Filmy wideo

Do umieszczanych materiałów filmowych dodajemy napisy oraz opis pełnej treści filmu umieszczony w odrębnym pliku.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Zapewnienie dostępności strony internetowej to proces

Staramy się zapewnić dostępność naszej strony internetowej, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić stronę Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego prosimy o kontakt

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego – ul. Ciągłówka 9, 34-500 Zakopane

Do budynku prowadzą 4 wejścia:

A – wejście główne od ul. Ciągłówka – od wejścia do poziomu I piętra,
na którym znajduje się winda, osoby niepełnosprawne korzystają z platformy schodowej obsługiwanej przez pracownika punktu informacyjnego ( portiera );

B – wejście od placu parkingowego – bezpośrednio przy wejściu znajduje się winda osobowa obsługująca wszystkie kondygnacje;

C – wejście do Izby Przyjęć – podjazd dostosowany dla samochodów, bezpośredni dostęp do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, w przypadku przyjmowania osób niepełnosprawnych ( pacjentów innych oddziałów ) istnieje możliwość kierowania ich po przyjęciu do windy osobowej.

D – wejście do rejestracji do poradni specjalistycznych, ośrodka dziennej rehabilitacji oraz fizjoterapii ambulatoryjnej – do wejścia prowadzą schody,
w sytuacji osoby niepełnosprawnej polecane jest wejście A – w celu sprawnej komunikacji potrzebę pomocy można zgłosić pod numerem telefonu 18/2026845, bezpośrednio przy rejestracji znajduję się platforma schodowa obsługiwana przez pracownika rejestracji;

Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier (komunikacja pozioma – korytarze zaopatrzone w poręcze, komunikacja pionowa – windy osobowe, platformy schodowe).

Punkt Informacyjny (portiernia) znajduje się bezpośrednio przy wejściu głównym (A) – po prawej stronie.

Toalety dla niepełnosprawnych znajdują się na każdej z 5 kondygnacji.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny – na każdej kondygnacji zaznaczono sposób dotarcia do określonych pomieszczeń.

Na każdej kondygnacji umieszczono wizualną informację z zaznaczenie sposobu i kierunków ewakuacji. Wszystkie osoby funkcyjne przechodzą okresowe szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji. Corocznie przeprowadzane są ćwiczenia w zakresie próbnej ewakuacji.

Na wewnętrznym placu wyznaczono miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych – pacjenci ambulatoryjni.

Powyżej wejścia C zlokalizowane są dodatkowe miejsca postojowe dla pacjentów.

W budynku Szpitala nie ma (poza windami osobowymi) oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabo słyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym szpitalem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

  • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny, ul. Ciągłówka 9, 34-500 Zakopane,
  • wysłać e-mail na adres: [email protected] lub [email protected]
  • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu 18 202 68 10 w godzinach 8:00-18:00 od poniedziałku do piątku
  • skontaktować się osobiście, zgłaszając się do Szpitala w godzinach 8:00-18:00 od poniedziałku do piątku – Biuro Przyjęć wejście C.
© 2024 Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem | rehabilitacja lecznicza - wszystkie prawa zastrzeżone.
design by : rentlab.pl

Ciasteczka Cookies i polityka prywatności


Nasza witryna internetowa używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz jednocześnie zgodę na ich wykorzystywanie. Jeżeli nie zmienisz ustawień swojej przeglądarki cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia / przeglądarki.

Więcej informacji znajduje się w naszej
Polityce Prywatności oraz Polityce cookies.