Prawa pacjenta

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

(wyciąg)

1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń,

2. informacji o swoim stanie zdrowia,

3. wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odnowy, po uzyskaniu odpowiedniej informacji,

4. intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,

5. umierania w spokoju i godności,

6. obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego (na swoje życzenie),

7. dotyczącej go dokumentacji medycznej,

8. dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inna osobę wskazaną przez siebie,

9. kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami zewnątrz,

10. opieki duszpasterskiej.

Koszty realizacji uprawnień wymienionych w pkt. 6 i 7 i 9 nie mogą obciążać Szpitala.

Pełna wersja katalogu praw pacjenta, wraz z wykazem odpowiednich aktów prawnych,  dostępna jest w dyżurkach pielęgniarskich na I, II, III i IV piętrze.