Kontakt

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem
ul. Ciągłówka 9, 34-500 Zakopane
NIP: 736-14-54-105, Regon 000295449, Rejestr Szpitali 000000006262, KRS 0000033371

Mapa lokalizacji Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem.
ul. Ciągłówka 9, 34-500 Zakopane

By skontaktować się z nami, możesz użyć poniższego formularza kontaktowego. Twoja wiadomość trafi na nasz adres e-mail.

WYKAZ NUMERÓW TELEFONICZNYCH
18-20-26-810 – Centrala
18-20-68-141 – FAX
18-20-26-811- Sekretariat, gabinet dyrektora
18-20-00-721 – Dział Przyjęć – potwierdzenie przyjęcia do Szpitala
18-20-26-845 – rejestracja do:

  • poradni logopedycznej
  • poradni reumatologicznej
  • poradni neurologicznej
  • poradni medycyny pracy
  • poradni wad postawy
  • poradni chorób metabolicznych
  • działu fizjoterapii ambulatoryjnej
  • ośrodka dziennej rehabilitacji kardiologicznej
  • ośrodka dziennej rehabilitacji ogólnoustrojowej

18-20-26-810 Punkt informacyjny
18-20-26-811 Sekretariat
18-20-26-813 Kadry, zamówienia publiczne
18-20-26-815 Księgowość
18-20-26-835 Dział Przyjęć
18-20-26-814 Administracja /Zaopatrzenie
18-20-26-818 Inwestycje
18-20-26-881 dyżurka pielęgniarek oddział reh. neurologicznej I piętro
18-20-26-882 dyżurka pielęgniarek oddział reh. ogólnoustrojowej II piętro
18-20-26-884 dyżurka pielęgniarek oddział reh. pulmonologicznej IV piętro
18-20-26-812 Inspektor Ochrony Danych

Adresy e-mail:
Sekretariat: [email protected]
Księgowość: [email protected]
Kadry: [email protected]
Biuro przyjęć: [email protected]
Rejestracja: [email protected]
Doradca etyczny: [email protected]
Pełnomocnik ISO: [email protected]
Specjalista ds. inwestycji: [email protected]
Specjalista ds. Zamówień publicznych i marketingu: [email protected]
Pełnomocnik ds. Organizacyjno-prawnych: [email protected]
Inspektor Ochrony Danych: [email protected]

 

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
Adres skrytki: /WSRZakopane/SkrytkaESP