Kontakt

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem
ul. Ciągłówka 9, 34-500 Zakopane
NIP: 736-14-54-105, Regon 000295449, Rejestr Szpitali 000000006262, KRS 0000033371

Mapa lokalizacji Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem.
ul. Ciągłówka 9, 34-500 Zakopane

By skontaktować się z nami, możesz użyć poniższego formularza kontaktowego. Twoja wiadomość trafi na nasz adres e-mail.

WYKAZ NUMERÓW TELEFONICZNYCH ZEWNĘTRZNYCH
18-20-68-066 – Centrala
18-20-68-560 – Centrala
18-20-68-141 – FAX
18-20-00-722 – Sekretariat, gabinet dyrektora
18-20-00-721 – Dział Przyjęć – potwierdzenie przyjęcia do Szpitala
18-20-26-845 – rejestracja do:

  • poradni logopedycznej
  • poradni reumatologicznej
  • poradni neurologicznej
  • poradni medycyny pracy
  • poradni wad postawy
  • poradni chorób metabolicznych
  • działu fizjoterapii ambulatoryjnej
  • ośrodka dziennej rehabilitacji kardiologicznej
  • ośrodka dziennej rehabilitacji ogólnoustrojowej

WYKAZ NUMERÓW TELEFONICZNYCH WEWNĘTRZNYCH
należy wybrać numer centrali, a następnie nr wewnętrzny
810 Punkt informacyjny
811 Sekretariat
813 Kadry, zamówienia publiczne
815 Księgowość
834 Dział Przyjęć
814 Administracja /Zaopatrzenie
818 Inwestycje
881 dyżurka pielęgniarek oddział reh. neurologicznej I piętro
882 dyżurka pielęgniarek oddział reh. ogólnoustrojowej II piętro
884 dyżurka pielęgniarek oddział reh. pulmonologicznej IV piętro
812 Inspektor Ochrony Danych

Adresy e-mail:
Sekretariat: [email protected]
Księgowość: [email protected]
Kadry: [email protected]
Biuro przyjęć: [email protected]
Rejestracja: [email protected]
Doradca etyczny: [email protected]
Pełnomocnik ISO: [email protected]
Specjalista ds. inwestycji: [email protected]
Specjalista ds. Zamówień publicznych i marketingu: [email protected]
Pełnomocnik ds. Organizacyjno-prawnych: [email protected]
Inspektor Ochrony Danych: [email protected]