Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny

im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

     Informujemy Państwa, że  Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr.  S. Jasińskiego w Zakopanem w sposób ciągły, bez ograniczania, udziela świadczeń zdrowotnych w prowadzonych przez siebie zakresach leczenia, tj.:
– stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w oddziałach rehabilitacji ogólnoustrojowej, pulmonologicznej i neurologicznej,
–   ośrodkach dziennej rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz kardiologicznej,
–   fizjoterapii ambulatoryjnej,
– ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (poradnie: rehabilitacyjna, neurologiczna, logopedyczna).

Do otrzymania świadczeń niezbędne jest przedłożenie skierowania w wersji papierowej  – skierowanie winno być wystawione przez lekarza oddziału szpitalnego, lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub lekarza POZ w zależności od rodzaju świadczenia.

Szpital działa w pełnym reżimie sanitarnym obowiązującym w okresie pandemii.

Witamy na stronie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

“Gdy w stawach chrzęści, w krzyżu łupie,
gdy pełny oddech jest wspomnieniem,
to czas najwyższy, drodzy Państwo.
by swoim zająć się leczeniem.”

 

Zapraszamy do korzystania z leczenia w naszej placówce

Nasz Szpital posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rehabilitacji leczniczej

Szpital jest w pełni przystosowany do leczenia pacjentów niepełnosprawnych

Świadczenia oferowane przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Programy profilaktyczne

Zobacz więcej

Rehabilitacja szpitalna stacjonarna

Zobacz więcej

Rehabilitacja dzienna

Zobacz więcej

Dział Fizjoterapii

Zobacz więcej

Poradnie specjalistyczne

Zobacz więcej

Odpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych

Zobacz więcej

Pracownie diagnostyczne

Zobacz więcej