Zasady przyjęć na leczenie rehabilitacyjne oraz w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej pacjentów – obywateli Ukrainy

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

 

 1. Zamierzający skorzystać z leczenia rehabilitacyjnego w trybie stacjonarnym, dziennego ośrodka rehabilitacji ogólnoustrojowej,fizjoterapii ambulatoryjnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obywatel Ukrainy, zwany dalej pacjentem, winien posiadać nr PESEL.
 2. Podstawą przyjęcia na leczenie rehabilitacyjne jest skierowanie w formie elektronicznej (e-skierowanie).
 3. Dopuszcza się skierowania wystawione przez prywatna praktykę lekarską pod warunkiem, że wystawiający podmiot ma zawartą z NFZ umowę w interesującym zakresie.
 4. Skierowania na leczenie rehabilitacyjne stacjonarne z zapewnieniem całodobowej opieki medycznej wystawiają:

  a) rehabilitacja ogólnoustrojowa:
  – lekarze oddziałów szpitalnych: urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, urologicznych, ginekologicznych;
  – lekarze poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej.

  b) rehabilitacja pulmonologiczna:
  – lekarze oddziałów szpitalnych: pulmonologicznych, torakochirurgicznych, kardiologicznych, chorób wewnętrznych, alergologicznych;
  – lekarze poradni: rehabilitacyjnej, chorób płuc, alergologicznej.

  c) rehabilitacja neurologiczna:
  – lekarze oddziałów szpitalnych: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych;
  – lekarze poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej

 1. Skierowania na leczenie rehabilitacyjne w dziennym ośrodku rehabilitacji ogólnoustrojowej wystawiają:
  – lekarze oddziałów szpitalnych: urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, urologicznych, ginekologicznych;
  – lekarze poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej.
 1. Skierowania na leczenie rehabilitacyjne w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej wystawiają lekarze ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej udzielane są  z zachowaniem przepisów dotyczących kolejki oczekujących.
 3. Skierowania do poradni specjalistycznych, tj. poradni rehabilitacyjnej, neurologicznej i logopedycznej wystawiają lekarze ubezpieczenia zdrowotnego.
 4. Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane poza kolejnością, jeżeli pacjent – obywatel Ukrainy  posiada do tego stosowne uprawnienia, znajdujące odbicie w polskich przepisach.