Ważne informacje – Izba przyjęć

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Obsługą pacjentów przyjmowanych do naszego Szpitala oraz osób zainteresowanych leczeniem w naszej jednostce zajmuje się Izba Przyjęć.
Izba Przyjęć rejestruje pacjentów przyjmowanych na podstawie zawiadomienia o terminie leczenia,
– prowadzi kolejkę oczekujących na leczenie dbając o jej zgodność z obowiązującymi przepisami,
– ustala terminy badania w przyszpitalnej poradni rehabilitacyjnej,
– udziela wszelkich informacji dotyczących kwalifikowania do leczenia szpitalnego,
– codziennie udziela także odpowiedzi na pytania przesłane drogą elektroniczną na adres: [email protected]

Kontakt do Izby Przyjęć
– od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 pod numerem telefonu  18 20 26 834,
18 20 26 835, 18 20 26 836
– pod numerem telefonu 18 20 00 721 (automatyczna sekretarka) potwierdzenia przyjazdu w wyznaczonym terminie.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami.

Informacje Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza finansowanych przez NFZ świadczenie uwarunkowane jest:
Oddział ogólnoustrojowy z pododdziałem rehabilitacji kardiologicznej:
I. Skierowaniem na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych wystawianym przez:
1) lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych; ginekologicznych, urologicznych;
2) w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

II. Do skierowania powinny być dołączone kopie aktualnej dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie i konieczność leczenia szpitalnego: karty leczenia szpitalnego, opisy zdjęć rtg, tomografie komputerowe, rezonansy magnetyczne, dokumentacja medyczna z poradni specjalistycznej: urazowo-ortopedyczna, neurologiczna, reumatologiczna, rehabilitacyjna, zaświadczenie o braku przeciwwskazań do czynnego leczenia rehabilitacyjnego, opinia o stopniu samoobsługi,

III. Lekarz oddziału rehabilitacyjnego po ocenie stanu zdrowia pacjenta dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej, określonych w punkcie I i II.

Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej:
I. Skierowaniem na rehabilitację pulmonologiczną w warunkach stacjonarnych wystawianym przez :
1) lekarzy oddziałów pulmonologicznych, torakochirurgicznych, kardiologicznych, laryngologicznych, chorób wewnętrznych, alergologicznego,
2) lekarzy: poradni chorób płuc, poradni rehabilitacyjnej lub poradni alergologicznej,

II. Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie (kopia) np: karty leczenia szpitalnego, opisy zdjęć rtg, tomografie komputerowe, rezonansy magnetyczne, aktualna dokumentacja leczenia z poradni chorób płuc, zaświadczenie o konieczności leczenia szpitalnego, zaświadczenie o braku przeciwwskazań do rehabilitacji stacjonarnej.

III. Lekarz oddziału rehabilitacji pulmonologicznej po ocenie stanu zdrowia pacjenta dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej, określonych w punkcie I i II.
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej:
I. Skierowaniem na rehabilitację neurologiczną w warunkach stacjonarnych:

RNM:
1. Przyjęcie ze skierowaniem z oddziału/kliniki: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych.
2. Przyjęcie ze skierowaniem z poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedycznej.

RNR i RNO:
1. Przyjęcie ze skierowaniem z oddziału/kliniki: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych.
2. Przyjęcie ze skierowaniem z poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedycznej .

RNP:
Chorzy po przebytej rehabilitacji w grupach: RNM01, RNM02, RNR01, RNR02, RNO01, RN02 wymagający kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych.
1. Przyjęcie ze skierowaniem z oddziału/kliniki: rehabilitacji neurologicznej
2. Przyjęcie ze skierowaniem z poradni specjalistycznej: neurologicznej, rehabilitacyjnej.

II. Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie (kopia) np: karty leczenia szpitalnego, opisy zdjęć rtg, tomografie komputerowe, rezonansy magnetyczne, aktualna dokumentacja leczenia z poradni neurologicznej, zaświadczenie o konieczności leczenia szpitalnego, zaświadczenie o braku przeciwwskazań do rehabilitacji stacjonarnej.

III. Lekarz oddziału rehabilitacji neurologicznej po ocenie stanu zdrowia pacjenta dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej, określonych w punkcie I i II.

Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do obowiązującego szpital zarządzenia Prezesa NFZ. Po dostarczeniu wymaganej dokumentacji Komisja Lekarska dokonuje kwalifikacji do leczenia szpitalnego.