Rehabilitacja kardiologiczna

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej działający w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia dla pacjentów przyjmowanych w systemie ambulatoryjnym. Lekarzem prowadzącym jest specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii.

 

 

lek. med. Paweł Chruściel
starszy asystent
specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

 

 

 

 

Z rehabilitacji kardiologicznej mogą skorzystać pacjenci po przebytych niedawno (max. do 3 miesięcy):

 • ostrych zespołach wieńcowych,
 • zabiegach angioplastyki wieńcowej,
 • zabiegach kardiochirurgicznych,
 • zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej,
 • zaostrzeniach niewydolności serca,
 • innych schorzeniach układu krążenia ze wskazaniem do rehabilitacji kardiologicznej w warunkach oddziału dziennego.

Lekarz specjalista kardiolog wraz z magistrem fizjoterapii tworzą indywidualny plan treningowy. Plan ustala się na podstawie przeprowadzonego testu wysiłkowego na bieżni ruchomej lub na cykloergometrze, wyników innych nieinwazyjnych badań kardiologicznych oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Program rehabilitacji obejmuje indywidualny trening, gimnastykę oraz zajęcia edukacyjne ukierunkowane na profilaktykę chorób układu krążenia, konsultacje lekarskie i porady psychologiczne.

Czas trwania programu rehabilitacji kardiologicznej ustalany jest indywidualnie przez lekarza i trwa do 24 dni, czas realizacji wynosi maksymalnie 3 miesiące. Zajęcie prowadzone są od poniedziałku do piątku.

Program rehabilitacji obejmuje indywidualny trening, gimnastykę oraz zajęcia edukacyjne ukierunkowane na profilaktykę chorób układu krążenia.

Zasady przyjęcia i przebieg  rehabilitacji w Ośrodku Dziennym

 1. Zamierzający korzystać z rehabilitacji kardiologicznej w Ośrodku Dziennym pacjent dokonuje rejestracji osobiście, telefonicznie, elektronicznie lub za pośrednictwem osób trzecich
 2. Warunkiem zarejestrowania się jest posiadanie oryginału skierowania wystawionego przez lekarza:
 • oddziału kardiologii,
 • oddziału kardiochirurgii,
 • oddziału chorób wewnętrznych,
 • poradni kardiologicznej,
 • poradni rehabilitacyjnej

oraz podanie danych osobowych tj. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub e-mail.

 1. Rejestrację na  Rehabilitację kardiologiczną w Ośrodku Dziennym prowadzi Rejestracja Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w dniach: poniedziałek, wtorek w godzinach od 8:00 do 18:00, środa od 8:00 do 14:00 (po godzinie 14:00 – rejestracja dokonywana jest w Dziale Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego)  czwartek, piątek od 8:00 do 14:00 tel. 18 20 68 066 wew. 45 lub pod adresem https://www.rehabilitacja.zakopane.pl/poradnie-specjalistyczne
 2. Lekarz Ośrodka Dziennego na podstawie analizy otrzymanej dokumentacji dokonuje oceny prawidłowości i zasadności skierowanie, wstępnej kwalifikacji pacjenta i ustala termin przyjęcia pacjenta do Ośrodka.
 3. Pacjenci przyjmowani są przez lekarza Ośrodka zgodnie z ustalonym w chwili rejestracji harmonogramem przyjęć.
 4. W dniu przyjęcia lekarz Ośrodka, po zbadaniu pacjenta i ewentualnym wykonaniu testu wysiłkowego, dokonuje oceny stanu klinicznego pacjenta i ustala rodzaj i intensywność treningu oraz plan dodatkowych działań psychologicznych i edukacyjnych.
 5. W wyznaczone dni pacjent badany jest przez lekarza Ośrodka, który dopuszcza go do ćwiczeń i odnotowuje wynik badania w historii choroby.
 6. W trakcie pobytu w Ośrodku Dziennym pacjent w wyznaczone harmonogramem dni i godziny odbywa spotkania edukacyjne w „ Szkole Zdrowia” oraz trening relaksacyjny, konsultację psychologiczną, a w razie potrzeby spotkania terapeutyczne.
 7. Proces rehabilitacji w Ośrodku kończy się badaniem lekarskim i wydaniem Karty Informacyjnej.

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Informacje personalne

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.


PodsumowanieRegulamin korzystania z systemu rejestracji internetowej
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. dr. S. Jasińskiego
udostępnia pacjentom możliwość rejestrowania się do poradni specjalistycznych,
drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową szpitala.

Regulamin określa warunki oraz zasady
obowiązujące użytkowników korzystających z systemu rejestracji internetowej.

1. System umożliwia zarejestrowanie się pacjentom do poradni i lekarza
specjalisty dla których udostępniony jest harmonogram.
2. Pacjent wybiera świadczenie na które otrzymał skierowanie i rejestruje się na wybrany wolny termin.
4. System rejestracji udostępnia określoną liczbę porad na dany dzień, liczba ta
uzależniona jest między innymi od wielkości kontraktu z NFZ.
5. Pacjent może zarezerwować tylko jeden termin na dane świadczenie, próby
zarejestrowania się na kilka terminów równocześnie, będą skutkowały
odrzucaniem rezerwowanych terminów.
6. Pacjent po wybraniu i zatwierdzeniu terminu otrzymuje automatyczne
potwierdzenie rezerwacji na adres e-mail podany przy rejestracji
7. Po dokonaniu rezerwacji za pomocą systemu, pacjent zobowiązany jest do
dostarczenia oryginału skierowania do rejestracji szpitala w terminie do 14 dni .
8. Pacjent, który chce przesunąć lub odwołać termin zobowiązany jest do
poinformowania rejestracji szpitala elektronicznie, telefonicznie lub osobiście.
9. W dniu wizyty pacjent zgłasza się do rejestracji szpitala z dowodem osobistym
celem potwierdzenia swoich uprawnień ( weryfikacja ubezpieczenia za pomocą
systemu eWUŚ) oraz z kserokopiami posiadanej dokumentacji medycznej
związanej ze schorzeniem.
10. W przypadku potrzeby aktualizacji i konserwacji systemu rejestracji
elektronicznej, Szpital zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia systemu .
11. W przypadku wystąpienia problemów z zarejestrowaniem się lub
zalogowaniem do systemu, prosimy o kontakt z rejestracją telefonicznie lub
osobiście (tel. 18-20-68-560 wew. 45)