Fizjoterapia ambulatoryjna

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Świadczenia w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej w okresie pandemii:

 1. Szpital udziela w sposób ciągły świadczeń rehabilitacyjnych w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej.
 2. Z uwagi na ogłoszony stan pandemii do udzielenia świadczeń kwalifikowani są pacjenci, u których zaniechanie lub niepodjęcie rehabilitacji może skutkować pogorszeniem stanu zdrowia.
 3. W czasie udzielania zabiegów zachowane są wszystkie procedury, związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa – zachowanie stosownych odległości, szeroka dostępność środków dezynfekcyjnych, codzienny pomiar temperatury u pacjenta, akcje edukacyjne itp.
 4. Podwyższona temperatura u pacjenta wyklucza możliwość udzielenia świadczenia.
 5. Szczegółowych informacji zasięgnąć można pod nr telefonu 18 20 26 845 (Rejestracja).


_____________________________________________________________________________________________________

Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych. Jednemu świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

Pacjentowi przysługują zabiegi  z  zakresu:

 • Kinezyterapii:

A) ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia  wg metod neurofizjologicznych, mobilizacyjne i manipulacyjne – prowadzone indywidualnie przez fizjoterapeutę

B) oraz ćwiczenia różne:
czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, izometryczne, wspomagane, pionizacje, nauka czynności lokomocji.

C) ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające

 • Fizykoterapii: elektroterapia, światłolecznictwo, pole magnetyczne, ultradźwięki, hydroterapia, krioterapia, laseroterapia
 • Masażu: klasyczny, limfatyczny
 • Dodatkowo w naszym Szpitalu można skorzystać z zabiegów w kriokomorze oraz zajęć w basenie rehabilitacyjnym.

Zasady przyjęcia:

 1. Zamierzający korzystać fizjoterapii ambulatoryjnej pacjent dokonuje rejestracji osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich.
 2. Rejestrację na  Fizjoterapię ambulatoryjną prowadzi Rejestracja Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w dniach: poniedziałek – piątek od 8:00 do 18:00 – tel. 18 20 68 066 wew. 45.
 3. Rejestracji elektronicznej na zabiegi fizjoterapeutyczne w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej można dokonać  wykorzystując umieszczoną  aplikację Rejestracja.
 4. Warunkiem zarejestrowania się jest posiadanie oryginału skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz podanie danych osobowych pacjenta, tj. imię  i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub e-mail.
 5. Skierowanie za zabiegi fizjoterapeutyczne można zarejestrować w terminie do 30 dni od daty wystawienia go przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 6. Osoba dokonująca rejestracji, po założeniu niezbędnej dokumentacji, kieruje pacjenta do Kierownika Działu Fizjoterapii.
 7. Kierownik Działu Fizjoterapii lub upoważniony przez niego pracownik ustala terminy i godziny zabiegów oraz dokonuje wydruku Planu Zabiegów.
 8. W dniu rozpoczęcia rehabilitacji ambulatoryjnej pacjent zgłasza się w Dziale Fizjoterapii, gdzie odbiera Kartę zabiegów ambulatoryjnych.
 9. Fizjoterapeuta wykonujący ostatni zabieg w danym dniu uzyskuje od pacjenta podpis na Karcie zabiegów ambulatoryjnych, potwierdzający odbycie zabiegów oraz odbiera od niego druk skierowania.
 10. Skierowanie od momentu zarejestrowania  zostaje umieszczone w dokumentacji medycznej pacjenta, a po wypisie lub rezygnacji z leczenia zostaje zarchiwizowane.

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta