Pracownie diagnostyczne

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Pracownia badań czynnościowych

Wykonujemy odpłatne badania wysiłkowe EKG na bieżni ruchomej osobom nie przebywającym na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym.
Ustalenie terminu badania i szczegółowe informacje tel. 182000722 w godzinach 800-1500.

UWAGA! Badanie wykonujemy wyłącznie na podstawie skierowania lekarskiego na którym podane są:
rozpoznanie, cel badania i aktualnie pobierane leki.

badania wysiłkowe EKG

Pracownia badań metodą Holtera
Wykonujemy odpłatnie badania 24 godzinnej analizy EKG metodą Holtera.
Ustalenie terminu badania i szczegółowe informacje tel. 182000722 w godzinach 800-1500.
Nie obowiązuje skierowanie lekarskie.

Pracownia badań ergospirometrycznych

Nie obowiązuje skierowanie lekarskie.
Ustalenie terminu badania i szczegółowe informacje tel. 182000722 w godzinach 8:00-15:00.
Wykonujemy odpłatne badania spirometryczne, ergospirometryczne osobom nie przebywającym na leczeniu w naszym Szpitalu.

Pracownia USG

Ustalenie terminu badania i szczegółowe informacje tel. 182000722 w godzinach 8:00-15:00.
Wykonujemy odpłatne badania USG osobom nie przebywającym na leczeniu w naszym Szpitalu Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym.