Poradnie specjalistyczne

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Gabinet diagnostyczno zabiegowy

Zobacz więcej

Dietetyczny Punkt Konsultacyjny

Zobacz więcej

Poradnia logopedyczna

Zobacz więcej

Poradnia neurologiczna

Zobacz więcej

Poradnia reumatologiczna

Zobacz więcej

Poradnia Medycyny Pracy

Zobacz więcej

Poradnia rehabilitacyjna

Zobacz więcej

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Informacje personalne

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.


PodsumowanieRegulamin korzystania z systemu rejestracji internetowej
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. dr. S. Jasińskiego
udostępnia pacjentom możliwość rejestrowania się do poradni specjalistycznych,
drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową szpitala.

Regulamin określa warunki oraz zasady
obowiązujące użytkowników korzystających z systemu rejestracji internetowej.

1. System umożliwia zarejestrowanie się pacjentom do poradni i lekarza
specjalisty dla których udostępniony jest harmonogram.
2. Pacjent wybiera świadczenie na które otrzymał skierowanie i rejestruje się na wybrany wolny termin.
4. System rejestracji udostępnia określoną liczbę porad na dany dzień, liczba ta
uzależniona jest między innymi od wielkości kontraktu z NFZ.
5. Pacjent może zarezerwować tylko jeden termin na dane świadczenie, próby
zarejestrowania się na kilka terminów równocześnie, będą skutkowały
odrzucaniem rezerwowanych terminów.
6. Pacjent po wybraniu i zatwierdzeniu terminu otrzymuje automatyczne
potwierdzenie rezerwacji na adres e-mail podany przy rejestracji
7. Po dokonaniu rezerwacji za pomocą systemu, pacjent zobowiązany jest do
dostarczenia oryginału skierowania do rejestracji szpitala w terminie do 14 dni .
8. Pacjent, który chce przesunąć lub odwołać termin zobowiązany jest do
poinformowania rejestracji szpitala elektronicznie, telefonicznie lub osobiście.
9. W dniu wizyty pacjent zgłasza się do rejestracji szpitala z dowodem osobistym
celem potwierdzenia swoich uprawnień ( weryfikacja ubezpieczenia za pomocą
systemu eWUŚ) oraz z kserokopiami posiadanej dokumentacji medycznej
związanej ze schorzeniem.
10. W przypadku potrzeby aktualizacji i konserwacji systemu rejestracji
elektronicznej, Szpital zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia systemu .
11. W przypadku wystąpienia problemów z zarejestrowaniem się lub
zalogowaniem do systemu, prosimy o kontakt z rejestracją telefonicznie lub
osobiście (tel. 18-20-68-560 wew. 45)