Poradnia Wad Postawy

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Świadczeń zdrowotnych udziela się odpłatnie, w związku z czym nie jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (brak kontraktu z NFZ).

Dzień oraz godzina przyjęcia pacjenta ustalona zostaje indywidualnie w czasie rejestracji do Poradni.

Rejestracji do Poradni dokonać można w Rejestracji Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego osobiście, telefonicznie,
elektronicznie pod adresem https://www.rehabilitacja.zakopane.pl/poradnie-specjalistyczne
lub przez osobę trzecią w godzinach: poniedziałek – piątek od 8.00 do 18.00
Telefon do rejestracji – 18 20 68 066 wewn. 45.

Personel medyczny Poradni Wad Postawy:
lek. med. Beata Czarnecka
specjalista rehabilitacji medycznej, pediatrii