Poradnia reumatologiczna

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Zasady przyjęcia do Poradni Reumatologicznej

Świadczeń zdrowotnych udziela się odpłatnie, w związku z czym nie jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (brak kontraktu z NFZ).
Dzień oraz godzina przyjęcia pacjenta ustalona zostaje indywidualnie w czasie rejestracji do Poradni.

Rejestrację do Poradni Reumatologicznej prowadzi Rejestracja Poradni Specjalistycznych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w dniach: poniedziałek – piątek w godzinach od 8:00 do 18:00 – tel. 18 20 68 066 wew. 45.