Poradnia rehabilitacyjna

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Zasady przyjęcia do Poradni Rehabilitacyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

1. Zamierzający korzystać z leczenia w Poradni Rehabilitacyjnej pacjent dokonuje rejestracji osobiście, telefonicznie, elektronicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

2. Rejestrację do Poradni Rehabilitacyjnej prowadzi Rejestracja Poradni Specjalistycznych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w dniach: poniedziałek – piątek w godzinach od 8:00 do 18:00 – tel. 18 20 26 845 lub pod adresem https://www.rehabilitacja.zakopane.pl/poradnie-specjalistyczne

3. Harmonogram czasu pracy poradni:
Poradnia Rehabilitacyjnej czynna jest:
Poniedziałek – 08:30-14:30
Wtorek – 10:00-13:00
Środa – 08:00-09:00
Piątek – 09:00-18:00

4. Warunkiem zarejestrowania się na wizytę jest posiadanie oryginału skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz podanie danych osobowych tj. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub e-mail.

5. Pacjent podczas rejestracji otrzymuje pierwszy wolny termin na wizytę z uwzględnieniem daty i godziny.

6. Przy rejestracji drogą elektroniczną pacjent wybiera termin wizyty i oczekuje na potwierdzenie wizyty przez pracownika.

7. W dniu wizyty pacjent zgłasza się do Rejestracji z oryginałem skierowania do Poradni Rehabilitacyjnej, dowodem osobistym oraz posiadaną dodatkową dokumentacją medyczną.

8. Każdorazowa wizyta w Poradni Rehabilitacyjnej, jeżeli nie jest związana z kontynuacją leczenia, wymaga przedłożenia przez pacjenta nowego skierowania do Poradni Rehabilitacyjnej wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Personel medyczny Poradni Rehabilitacyjnej:

 • lek. med. Dariusz Grzywnowicz
  specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista neurologii
 • lek. med. Beata Czarnecka
  specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista pediatrii
 • lek. med. Czerwińska
  specjalista balneologii i medycyna fizykalnej, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
 • lek. med. Joanna Figura
  specjalista chirurgii klatki piersiowej, specjalista z rehabilitacji medycznej
 • lek. med. Wiesław Kozieł
  specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, specjalista medycyny ratunkowej
 • lek. med. Maciej Narski
  specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej
 • lek. med. Anna Stoch
  specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Informacje personalne

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.


PodsumowanieRegulamin korzystania z systemu rejestracji internetowej
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. dr. S. Jasińskiego
udostępnia pacjentom możliwość rejestrowania się do poradni specjalistycznych,
drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową szpitala.

Regulamin określa warunki oraz zasady
obowiązujące użytkowników korzystających z systemu rejestracji internetowej.

1. System umożliwia zarejestrowanie się pacjentom do poradni i lekarza
specjalisty dla których udostępniony jest harmonogram.
2. Pacjent wybiera świadczenie na które otrzymał skierowanie i rejestruje się na wybrany wolny termin.
4. System rejestracji udostępnia określoną liczbę porad na dany dzień, liczba ta
uzależniona jest między innymi od wielkości kontraktu z NFZ.
5. Pacjent może zarezerwować tylko jeden termin na dane świadczenie, próby
zarejestrowania się na kilka terminów równocześnie, będą skutkowały
odrzucaniem rezerwowanych terminów.
6. Pacjent po wybraniu i zatwierdzeniu terminu otrzymuje automatyczne
potwierdzenie rezerwacji na adres e-mail podany przy rejestracji
7. Po dokonaniu rezerwacji za pomocą systemu, pacjent zobowiązany jest do
dostarczenia oryginału skierowania do rejestracji szpitala w terminie do 14 dni .
8. Pacjent, który chce przesunąć lub odwołać termin zobowiązany jest do
poinformowania rejestracji szpitala elektronicznie, telefonicznie lub osobiście.
9. W dniu wizyty pacjent zgłasza się do rejestracji szpitala z dowodem osobistym
celem potwierdzenia swoich uprawnień ( weryfikacja ubezpieczenia za pomocą
systemu eWUŚ) oraz z kserokopiami posiadanej dokumentacji medycznej
związanej ze schorzeniem.
10. W przypadku potrzeby aktualizacji i konserwacji systemu rejestracji
elektronicznej, Szpital zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia systemu .
11. W przypadku wystąpienia problemów z zarejestrowaniem się lub
zalogowaniem do systemu, prosimy o kontakt z rejestracją telefonicznie lub
osobiście (tel. 18-20-68-560 wew. 45)