Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Kierownikiem oddziału jest specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc, balneologii i medycyny fizykalnej.

lek. med. Halina Czerwińska


Pielęgniarka Oddziałowa Agnieszka Mertens


Fizjoterapeuta wiodący: Marcin Osmóslki

Oddział  Rehabilitacji Pulmonologicznej prowadzi rehabilitację pacjentów w szczególności w zakresie:

  • przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, nieżytu oskrzeli z zaburzeniami wentylacji
  • astmy oskrzelowej po zaostrzeniu
  • rozstrzenia oskrzeli
  • stanów przed-  i pooperacyjnych w zakresie klatki piersiowej
  • stanów po przebytych zapaleniach płuc (do 3 tygodni od zakończenia leczenia)
  • stanów po przebytym wysiękowym zapaleniu opłucnej (do 3 tygodni od zakończenia leczenia)
  • pylicy płuc

Rehabilitacja pulmonologiczna stanowi nieodłączny składnik prawidłowego postępowania u chorych z przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego oraz po przebytych operacjach torakochirurgicznych.

Celem rehabilitacji pulmonologicznej jest uzyskanie zmniejszenia objawów choroby, poprawa wydolności oddechowej, sprawności i kondycji fizycznej, korekcja zaburzeń mechaniki oddychania. Wszystkie to składa się na poprawę jakości życia pacjenta.

W wielu stanach zaburzeń wentylacji płuc, zwłaszcza gromadzenia się wydzieliny w oskrzelach, zabiegi  fizykalne i ćwiczenia skutecznie uzupełniają leczenie farmakologiczne oraz przyczyniają się do zapobiegania powikłaniom pooperacyjnym i zaostrzeniem chorób układu oddechowego.