Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji kardiologicznej

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Kierownikiem Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji kardiologicznej jest specjalista rehabilitacji medycznej i pediatrii.

 lek. med. Beata Czarnecka


Pielęgniarka oddziałowa Krystyna Pierwoła

Fizjoterapeuci wiodący: Skiepko Mateusz, Małgorzata Zborowska-Glabisz

Na naszym oddziale udzielamy świadczeń dla Pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych

oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego, a w szczególności dla Pacjentów po urazach, zabiegach operacyjnych, zaostrzeniach chorób przewlekłych

– którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

 

 

Celem rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych jest:

Przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym,
Ograniczenie powstających niepełnosprawności na skutek przebytego urazu;

Specjalizujemy się w leczeniu stanów:

 • po przebytych urazach narządu ruchu
 • po urazach doznanych w wypadkach drogowych
 • po leczeniu operacyjnym ortopedycznym ( stany po wszczepieniach  endoprotez stawów biodrowych i kolanowych )
 • stany po urazach i operacjach kręgosłupa ( stany kwalifikujące się do aktywnego leczenia rehabilitacyjnego )
 • pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
 • pacjentów z wrodzonymi wadami układu kostnego i nerwowo-mięśniowego
 • pacjentów ze schorzeniami kręgosłupa i stawów ( dyskopatie, zmiany zwyrodnieniowe-
 • ograniczające ruchomość stawów i aktywność zawodową )
 • pacjentów ze schorzeniami reumatoidalnymi.

 

Wskazaniem do uzyskania pobytu refundowanego przez NFZ jest:

 • stan po zabiegach dotyczących narządu ruchu: chirurgicznych, ortopedycznych i neurochirurgicznych;
 • stan po urazach narządu ruchu;
 • przewlekłe schorzenia neurologiczne np. SM, niedowłady, polineuropatie, choroba Parkinsona;
 • zaostrzenie w przebiegu chorób przewlekłych dotyczących narządu ruchu, w tym zmian zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa, chorób zapalnych np. RZS, ZZSK, choroby tkanki łącznej.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w trybie stacjonarnym (wg wzoru NFZ) może być wystawione przez lekarza świadczącego usługi w ramach umowy z NFZ z:

 • Oddziału szpitalnego: neurochirurgicznego, urazowo-ortopedycznego, neurologicznego, chirurgicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych i geriatrycznego;
 • Poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.