Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Kierownikiem Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej jest specjalista neurologii, specjalista rehabilitacji medycznej lek. med. Dariusz Grzywnowicz  

lek. med. Dariusz Grzywnowicz


Pielęgniarka Oddziałowa Marlena Wierzbanowska


Fizjoterapeuta wiodący: Beata Zimak


Oddział Rehabilitacji Neurologicznej prowadzi kompleksową interdyscyplinarną rehabilitację pacjentów po uszkodzeniach układu nerwowego z ryzykiem udarów, urazów, neuroinfekcji, chorób demielinizacyjnych.

Kwalifikacja do przyjęcia zgodnie z kryteriami NFZ w ramach rehabilitacji poszpitalnej (do 1 miesiąca od wypisu) oraz rehabilitacji neurologicznej przewlekłej (okres późniejszy, po odbyciu rehabilitacji poszpitalnej)

Możliwe są również pobyty rehabilitacyjne w ramach usług komercyjnych.

Stosowane techniki rehabilitacyjne: Bobath dla dorosłych , metody PNF, taping, terapia manualna, zabiegi kinezyterapii.
Dysponujemy pracownią diagnostyczną, platformą stabilizacyjną, Pablo, handtutor.