Dział Fizjoterapii

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

W dziale fizjoterapii zespole pracuje 32 fizjoterapeutów większość stanowią mgr rehabilitacji, fizjoterapii, licencjaci fizjoterapii oraz starsi technicy fizjoterapii i masażu.

Celem naszej pracy jest nie tylko usprawnienie fizyczne, ale również dbałość o stan ducha pacjenta. Naszą dewizą jest życzliwość, uśmiech i miła atmosfera. Wykwalifikowana kadra działu zapewnia wysoki poziom rehabilitacji medycznej z wykorzystaniem zabiegów z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii. Kinezyterapia odbywa się na trzech salach gimnastycznych posiadających pełne wyposażenie sprzętowe urządzenia umożliwiające prowadzenie kompleksowego programu rehabilitacyjnego. W gabinetach fizykoterapii wykorzystujemy zabiegi z zakresu elektroterapii, hydroterapii, światłolecznictwa, ciepłolecznictwa, krioterapii, inhalacji oraz masaży klasycznych.

Kierownik Działu Fizjoterapii
Wiktor Skiepko

Katalog zabiegów działu fizjoterapii

Kierując Działem Fizjoterapii chciałbym przedstawić Państwu katalog zabiegów wykonywanych w naszym Szpitalu.

Elektroterapia

Zobacz więcej

Ciepłolecznictwo

Zobacz więcej

Hydroterapia

Zobacz więcej

Masaż leczniczy

Zobacz więcej

Inhalacje

Zobacz więcej

Światłolecznictwo

Zobacz więcej

Krioterapia

Zobacz więcej

Kinezyterapia

Zobacz więcej