Dietetyczny Punkt Konsultacyjny

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Od dnia 22.04.2014r. w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanem rozpoczął działanie Dietetyczny Punkt Konsultacyjny.

Bezpłatnie udzielane są konsultacje dietetyczne w zakresie zapobieganie nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym oraz propagowana jest aktywność fizyczna.

Rejestracji dokonuje się:

  • osobiście – poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od: 8:00 – 18:00 – wejście D
    środa od 14:00 – 18:00 – wejście C w pomieszczeniach Izby Przyjęć.
  • telefoniczne : 18-20-680- 66 w. 45
  • lub za pośrednictwem osób trzecich.

Termin wizyty uzgadniać można w Rejestracji osobiście lub telefonicznie.
Na zgłoszenie wizyty drogą elektroniczną termin wyznaczony będzie w dniu następnym.