Informacje ogólne

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

UWAGA!

W 2021 roku nadal obowiązują papierowe skierowania wypełnione
i dostarczone na dotychczasowych zasadach na wszystkie zakresy świadczeń rehabilitacji.

Rok 2021

DOTYCZY SKIEROWAŃ NA:

1) Rehabilitację w oddziałach:
– Rehabilitację Ogólnoustrojową
– Rehabilitację Pulmonologiczną
– Rehabilitację Neurologiczną

2) Rehabilitację w ośrodkach:
– Dziennej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
– Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej

3) Fizjoterapii Ambulatoryjnej

 

Szpital prowadzi działalność w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz działalność komercyjną (szczegóły w zakładce Oferta->Odpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych)

Celem usprawnienia procesu kwalifikacji do leczenia rehabilitacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem proponujemy, aby przy uzyskiwaniu skierowania do szpitala korzystali Państwo z załączonego druku. Skierowanie  wypełnia lekarz specjalista z oddziału szpitalnego lub z poradni specjalistycznej.

Wypełnienie drugiej części druku przez lekarza specjalistę lub lekarza rodzinnego jest dobrowolne. Dostarczenie go jednak wraz ze skierowaniem pozwoli na wyeliminowanie dodatkowej korespondencji i w sposób istotny przyspieszy kwalifikację do leczenia.

W załączeniu:

  1. Skierowanie
  2. Informacja dodatkowa
  3. Co pacjent powinien zabrać ze sobą do Szpitala
  4. Informacje dla rodziny – noclegi
  5. Zmiany w kolejce
  6. Pobyt weekendowy

W korespondencji ze Szpitalem prosimy podawać adres swojej poczty elektronicznej (e-mail) i numer telefonu kontaktowego. Podanie tych danych w sposób znaczący usprawni komunikację z Państwem.