Informacje ogólne

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

UWAGA!

Od dnia 09.01.2022r. skierowania na Rehabilitację Leczniczą Stacjonarną (szpitalną), dzienną i fizjoterapię ambulatoryjną wystawiane i przyjmowane będą wyłącznie w formie e-skierowania.

Po wystawieniu skierowania przez lekarza szpitala, poradni specjalistycznej rejestracji na leczenie rehabilitacyjne można dokonać po przekazaniu KODu DOSTĘPU (4 cyfry umieszczone na skierowaniu lub generowane z systemu internetowego konta pacjenta IKP), oraz podaniu numer PESEL.

Informację o w/w należy przekazać do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem w formie:

a) telefonicznej pod nr 182026834, 182026835, 182026836

b) elektronicznie za pośrednictwem e-mail – [email protected]

c) pocztą tradycyjną pod adresem:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny
im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem
ul. Ciągłówka 9, 34-500 Zakopane

Celem usprawniania rejestracji skierowania i wpisu w kolejkę oczekujących proszę przekazać numer telefonu do kontaktu.
Wszelkie dodatkowe informacje udzielane będą pod nr telefonu 182026836 lub w formie pisemnej przesłanej na adres ze skierowania.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (dziennikustaw.gov.pl)
https://www.cez.gov.pl/e-zdrowie-p1/e-skierowanie/

 

Szpital prowadzi działalność w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz działalność komercyjną (szczegóły w zakładce Oferta->Odpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych)

Celem usprawnienia przyjęcia do leczenia rehabilitacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem proponujemy, aby przy przyjęciu
skorzystali Państwo z załączonego druku Informacja dodatkowa, które wypełnia lekarz kierujący lub lekarz POZ.

W załączeniu:

  1. Informacja dodatkowa
  2. Co pacjent powinien zabrać ze sobą do Szpitala
  3. Poradnik dla pacjenta
  4. Informacje dla rodziny – noclegi
  5. Zmiany w kolejce
  6. Pobyt weekendowy

W korespondencji ze Szpitalem prosimy podawać adres swojej poczty elektronicznej (e-mail) i numer telefonu kontaktowego. Podanie tych danych w sposób znaczący usprawni komunikację z Państwem.