Informacja dot. COVID-19 (koronawirus). Rehabilitacja dzienna, fizjoterapia ambulatoryjna

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Świadczenia w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej w okresie epidemii

  1. Szpital udziela w sposób ciągły świadczeń rehabilitacyjnych w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej.
  2. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii udzielanie świadczeń odbywa się z zachowaniem reżimu epidemiologicznego.
  3. W czasie udzielania zabiegów zachowane są wszystkie procedury, związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa – zachowanie stosownych odległości, szeroka dostępność środków dezynfekcyjnych, codzienny pomiar temperatury u pacjenta, akcje edukacyjne itp.
  4. Podwyższona temperatura u pacjenta wyklucza możliwość udzielenia świadczenia.
  5. Szczegółowych informacji zasięgnąć można pod nr telefonu 18 20 26 845 (Rejestracja).