Przetargi

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Roboty budowlane – „Zagospodarowanie terenu wokół budynku szpitala z uwzględnieniem poszerzenia ogrodu sensorycznego oraz zwiększenia retencji terenu w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ETAP 2.” DODANO ZMIANĘ OGŁOSZENIA Nowy termin otwarcia ofert 21.05.2021r. Dodano pytania i odpowiedzi 12.05.2021r.

DODANO INFORMACJĘ O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 21.05.2021r.

Zakup infrastruktury i integracja do regionalnej wymiany EDM dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej MSIM. DODANO zmianę treści SIWZ oraz nowy termin składania ofert 15.03.2021r. DODANO sprostowanie ogłoszenia o zamówienia. DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI – wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 18.02.2021. DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI – wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 08.03.2021, DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI – wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 10.03.2021

Sukcesywna dostawa materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem DODANO zmianę ogłoszenia o zamówieniu z dnia 23.12.2020r. – ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT. DODANO pytania i odpowiedzi z dnia 29.12.2020r. DODANO zmianę ogłoszenia o zamówieniu z dnia 30.12.2020r. – ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT,DODANO zmianę ogłoszenia o zamówieniu z dnia 07.01.2021r. – ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie odwodnienia liniowego oraz częściowa przebudowa istniejącej sieci kanalizacji burzowej zewnętrznej wraz z budową muru oporowego od strony północnej budynku Szpitala w Zakopanem – II etap.” dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”