Jakość usług

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

I miejsce w konkursie „Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2019”

Z dumą i radością przyjęliśmy wiadomość, że dobra passa Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem nie zamierza się kończyć. W dniu 24 września br. w Auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie Dyrektor naszego Szpitala – Pani Krystyna Walendowicz odebrała dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie „Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2019” w kategorii „Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia seniorów”.Swój projekt zatytułowaliśmy „Senior to także Ty, tylko trochę później”, mając świadomość, że niedogodności wieku senioralnego dotkną nas wszystkich, szczególnie tych, którzy nie przygotowują się wcześniej na nadejście starości.

Ranking szpitali za 2019 rok – I miejsce

Trwa dobra passa Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem. Ale to nie szczęście powoduje, że po raz kolejny znaleźliśmy się na czołowym miejscu  szpitali niezabiegowych w ogólnopolskim rankingu „Rzeczpospolitej” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zajmując I miejsce. To efekt naszej długoletniej pracy nad nieustannym poprawianiem jakości udzielanych pacjentom świadczeń zdrowotnych.

Akredytacja 2019

Uff, no to wizytę akredytacyjną zespołu Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia mamy za sobą. Nie było lekko. Niby posiadamy Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia już od dziesięciu lat, ale każde spotkanie z zespołem wizytującym jest dla nas przeżyciem.  Ciągle podejmujemy działania dla poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, ale wciąż widzimy, że jeszcze sporo przed nami. Ale ta świadomość pozwala nam na doskonalenie umiejętności, wymianę sprzętu, wprowadzanie nowych rozwiązań w rehabilitacji leczniczej naszych pacjentów. Bo wszystko co czynimy  służyć ma im właśnie. Następna wizyta akredytacyjna za 3 lata, a my już teraz obiecujemy sobie, że wypadniemy jeszcze lepiej niż podczas tegorocznego spotkania.

Nagroda – INSPIRACJE 2018

W czwartek 7 marca 2019 r., podczas uroczystej Gali w Katowicach, wręczono nagrody INSPIRACJE 2018. Konkurs promuje osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy działające w ochronie zdrowia, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitala. Organizatorem konkursu INSPIRACJE jest firma IDEA Trade we współpracy z „Dziennikiem Gazetą Prawną”. Patronat honorowy nad INSPIRACJAMI 2018 objął Główny Inspektor Sanitarny dr Jarosław Pinkas.

Miło nam poinformować, że w kategorii „Profilaktyka i popularyzacja zdrowia” II miejsce zajął Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem.

Ranking szpitali 2018

13 grudnia 2018 roku Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem otrzymał prestiżową nagrodę za pracę nad jakością i bezpieczeństwem pacjentów. W rankingu opracowywanym przez „Rzeczpospolitą” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia szpital uzyskał PIERWSZE miejsce w Polsce w kategorii „Szpitale niezabiegowe” .

Audyt systemów jakościowych

W dniach 9-12 października br. audytorzy Polskiego Centrum Badań  i Certyfikacji w Warszawie przeprowadzili w Szpitalu audyt wdrożonych systemów jakościowych, tj.:

– Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 wraz  z wymaganiami Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym,
– Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2015,
– Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2014,
– Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy PN-N 18001:2004.

Audyt systemów jakościowych

W dniach 25 – 28 września br. audytorzy Polskiego Centrum Badań  i Certyfikacji przeprowadzili w Szpitalu audyt wdrożonych systemów jakościowych, tj.:

– Systemu Zarządzania Jakością wg nowej normy ISO 9001:2015 wraz  z wymaganiami Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym,
– Systemu Zarzadzania Środowiskowego wg nowej normy PN-EN ISO 14001:2015,
– Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2014,
– Systemu Zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N 18001:2004.

Ranking szpitali 2016

W dniu 14.12.2016 r. ogłoszono wyniki corocznego Rankingu Szpitali 2016 „Bezpieczny Szpital Przyszłości”. Ranking ten, opracowywany przez „Rzeczpospolitą” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia jest najbardziej prestiżowym zestawieniem placówek szpitalnych w Polsce. Ocenie podlegają bowiem wszystkie aspekty działalności placówek – jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, bezpieczeństwo pacjenta, kwalifikacje i umiejętności personelu medycznego, wyniki finansowe.

System compliance w Szpitalu

Coraz większą uwagę zwraca się w szpitalach na zgodność podejmowanych działań nie tylko z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ale także z zasadami etyki. Takie działania, tworzące system compliance, podjęliśmy i w naszej  jednostce. Zaangażowanie wszystkich pracowników przełożyło się na uzyskanie Certyfikatu „Systemu compliance”. Obecnie jesteśmy jedynym szpitalem w Polsce, który w pełni wdrożył wszystkie wymogi Systemu.

Wizyta akredytacyjna 2016

W dniach 20 – 22 stycznia br. w naszym Szpitalu  przeprowadzono wizytę akredytacyjną. Zespół Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ocenił sposób realizacji świadczeń zdrowotnych, ich jakość oraz zaangażowanie personelu w leczenie pacjentów.

Gwarancja wysokiej jakości usług

W naszym szpitalu pracują doświadczeni lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, neurologii, balneoklimatologii, fizjoterapii, kardiologii, chorób wewnętrznych, medycyny ratunkowej, pediatrii, ortopedii, chirurgii.  Wkład pracy jaki wnosi zespół medyczny wraz z zespołem pielęgniarskim oraz rehabilitacyjnym przynosi wiele satysfakcji w leczeniu naszych pacjentów. Trud ten został doceniony przyznaniem Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań międzynarodowego standardu PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004, PN-ISO/IEC 27014:2012. Zakres systemu objął udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach całodobowej szpitalnej, dziennej i ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej w naszym Szpitalu. Szpital otrzymał od Ministra Zdrowia Certyfikat Akredytacyjny, który potwierdza spełnienie przez Szpital standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. Od wielu lat posiadamy Certyfikat Polskiej Sieci Promujących Zdrowie (Polish Network of Health PromotingHospitals and Health Services) oraz Certyfikat Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

Audyt wdrożonych systemów jakościowych

W dniach 21 i 22 września br. przeprowadzono w Szpitalu kolejny audyt nadzoru wdrożonych systemów jakościowych, tj.

  • ISO 9001:2009
  • Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
  • Systemu Zarządzania  Bezpieczeństwem Informacji wg normy  ISO-IEC-27001:2014
  • Systemu Zarządzania Środowiskowego
  • Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2014

3.10.2014 roku wiceprezes Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Anna Wyroba wręczyła Certyfikat, będący zwieńczeniem całorocznego wdrażania, zakończonego pozytywnym audytem, kolejnych systemów zarządzania – tym razem zarządzania środowiskowego i zarządzania BHP. W ten sposób Szpital stał się drugim szpitalem w Polsce, posiadającym wszystkie podlegające  certyfikacji systemy jakościowe, czyli tzw. „złotą piątkę”.

Certyfikat Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

W dniach 18 – 19.10.2010r. odbył się w Szpitalu audyt certyfikacyjny Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK). Audyt przeprowadzony został przez niezależnych audytorów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Stanowił zwieńczenie prac nad wdrożeniem tego systemu i jego integracją z Systemem Zarządzania Jakością ISO w Zintegrowany System Zarządzania.