Fundusze Europejskie

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3

Płonne były nadzieje na ustąpienie koronowirusa. Jego kolejne mutacje powodują, że Szpital w sposób ciągły podejmuje kolejne działania zmierzające do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2. Ogromnym wsparciem w tych działaniach są środki finansowe Funduszy Europejskich, którymi w ramach Tarcz Antykryzysowych dysponuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W bieżącym roku jesteśmy  partnerem programu: „Małopolska Tarcza Antykryzysowe – Pakiet Medyczny 3”.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3

Mimo powolnego odwrotu epidemii Szpital nasz niezmiennie podejmuje działania zmierzające do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2. Ogromnym wsparciem w tych działaniach są środki finansowe w ramach Tarcz Antykryzysowych, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W tym roku staliśmy się partnerem programu: „Małopolska Tarcza Antykryzysowe – Pakiet Medyczny 3”. Program współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne. Wartość realizowanego przez nas zadania to 576.914,00 zł., z czego dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego to kwota 490.400,00 zł.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem jest partnerem w Projekcie „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”.
Celem Projektu jest zaopatrzenie placówek szpitalnych we wszystkie niezbędne urządzenia, sprzęt i środki pozwalające na zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Co-2.

W ramach przyznanych środków dniu dzisiejszym tj. 14.01.2021 r.do Szpitala dostarczono 20 sztuk zakupionych specjalistycznych łóżek wraz z materacami za kwotę 159.991,20 zł. Parametry i funkcjonalność łóżek spełnia wszystkie wymagania, które zapewniają pacjentom komfort a personelowi medycznemu pozwolą na właściwą pielęgnację (zmiany pozycji, łatwa obsługa, łatwa dezynfekcja, itp.)

Minimalizowanie zagrożeń epidemiologicznych – bramki bezpieczeństwa

W trosce o bezpieczeństwo udzielanych pacjentom świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zainstalowane zostały, jako minimalizowanie zagrożeń epidemiologicznych, 2 bramki bezpieczeństwa. Przechodzącej przez bramki osobie wykonywany jest zdalny pomiar temperatury, osoba taka musi także przeprowadzić dezynfekcję rąk. Dopiero po wykonaniu tych czynności  i wykonanej przez urządzenie analizie temperatury ciała  możliwe jest wejście do Szpitala.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2

Szpital nasz po raz drugi został partnerem Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

I tak  jak w poprzedniej „Tarczy” celem Projektu jest zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa SARS-CoV-2 co finalnie zapewni pełne zabezpieczenie epidemiologiczne leczonym w Szpitalom pacjentom oraz zatrudnionym pracownikom.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny

Miło mi poinformować, że realizacja zakupów w ramach „ Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet medyczny” przebiega w sposób sprawny.

Właśnie pojawiły się zakupione w ramach postępowania przetargowego sprzęt i aparatura medyczna :  aparaty ekg- szt. 2, defibrylator –  szt. 1, pompy infuzyjne  szt. 6, kardiomonitory –  szt.5, lampy bakteriobójcze szt. 6, szafki medyczne  z blatami do sporządzania leków – szt. 3, aparaty do dekontaminacji gorącą parą szt.5, samobieżna maszyna czyszcząca do powierzchni szpitalnych szt. 1 , pościel medyczna, środki dezynfekcyjne, wyroby medyczne na łączną kwotę: 169.784,00zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

Wojewódzki  Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem jest  partnerem w Projekcie „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem Projektu jest zaopatrzenie placówek szpitalnych we wszystkie niezbędne urządzenia, sprzęt i środki pozwalające na zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Co-2.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

Miło nam poinformować, że Szpital nasz stał się partnerem Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”. Projekt ten, którego beneficjentem jest Województwo Małopolskie, w 85% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a w 15% z budżetu Państwa.