Bez kategorii

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Roboty budowlane – „Zagospodarowanie terenu wokół budynku szpitala z uwzględnieniem poszerzenia ogrodu sensorycznego oraz zwiększenia retencji terenu w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ETAP 2.” DODANO ZMIANĘ OGŁOSZENIA Nowy termin otwarcia ofert 21.05.2021r. Dodano pytania i odpowiedzi 12.05.2021r.

DODANO INFORMACJĘ O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 21.05.2021r.

Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet medyczny 2

Miło mi poinformować, że realizacja zakupów w ramach „ Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet medyczny 2 ” przebiega w sposób sprawny. Właśnie pojawiły się zakupione w ramach postępowania przetargowego sprzęt i aparatura medyczna  na łączną kwotę: 178 511.89zł:
aparat EKG szt. 2, defibrylator szt.1,aparat do wysokoprzepływowej terapii do nosowej szt.1 urządzenie do dezynfekcji suchą mgłą  szt.1  , lampy bakteriobójcze szt.15   aparaty  do samodzielnego pomiaru ciśnienia szt.5,  aparaty  do pomiaru ciśnienia  szt.8 ,laryngoskopy szt.3  , nebulizator szt. 10 ,pulsoksymetr szt.4 , ssak medyczny szt.4 , termometr bezdotykowy ścienny szt.5  ,termometr bezdotykowy szt.8 , dozownik łokciowy szt.50  , szafka na sprzęt medyczny szt.7, wózki do przewozu pacjentów szt.20  .

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2. – ETAP II”

Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach „Modernizacji budynku szpitala Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem rozwojem bazy opieki medycznej”. część 2. DODANO Pytania i odpowiedzi z dnia 13.09.2019r.

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na: Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach „Modernizacji budynku szpitala Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem rozwojem bazy opieki medycznej”.

Informacje ogólne

Szpital prowadzi działalność w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz działalność komercyjną (szczegóły Tutaj)

Celem usprawnienia procesu kwalifikacji do leczenia rehabilitacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. der. S. Jasińskiego w Zakopanem proponujemy, aby przy uzyskiwaniu skierowania do szpitala korzystali Państwo z załączonego druku. Skierowanie  wypełnia lekarz specjalista z oddziału szpitalnego lub z poradni specjalistycznej.

Wypełnienie drugiej części druku przez lekarza specjalistę lub lekarza rodzinnego jest dobrowolne. Dostarczenie go jednak wraz ze skierowaniem pozwoli na wyeliminowanie dodatkowej korespondencji i w sposób istotny przyspieszy kwalifikację do leczenia.

W załączeniu:

1. Skierowanie

2. Informacja dodatkowa

3. Co pacjent powinien zabrać ze sobą do Szpitala

4. Informacje dla rodziny – noclegi

W korespondencji ze Szpitalem prosimy podawać adres swojej poczty elektronicznej (e-mail) i numer telefonu kontaktowego. Podanie tych danych w sposób znaczący usprawni komunikację z Państwem.

Nowy rok zaczynamy od sukcesu

W nowy 2017 rok Szpital wszedł z kolejnym sukcesem. W dniu 19 stycznia br. w salach Zamku Królewskiego w Warszawie Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł wręczył Dyrektor Szpitala – Pani Krystynie Walendowicz dyplom, będący wyróżnieniem (ex equo 2-3 miejsce) w prestiżowym konkursie „Sukces Roku 2016 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” w kategorii „Menedżer Roku 2016 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne”.
Wyróżnienie to podsumowało tak bogaty w wydarzenia i w sukcesy rok 2016. Było także efektem oceny dokonań Dyrektor w zakresie zarzadzania publiczna placówką, podnoszenia jakości udzielanych świadczeń, bezpieczeństwa pacjentów i wszechstronnego działania na rzecz poprawy dostępności do świadczeń rehabilitacji leczniczej. Sukces jest tym cenniejszy, że oceny tej dokonała Kapituła Konkursu, w skład której wchodzili najwybitniejsi eksperci w zakresie funkcjonowania ochrony zdrowia.

Wyniki plebiscytu “Lekarz Małopolski 2016” – nasz Szpital z nagrodami

W ostatnim dniu września na uroczystej Gali ogłoszono wyniki plebiscytu „Gazety Krakowskiej” – Lekarz Małopolski 2016. Czytelnicy głosowali na najlepszego lekarza, pielęgniarkę, położną, przychodnię i szpital.
Laureatów plebiscytu wybierała Kapituła Konkursu oraz, odrębnie, czytelnicy „Gazety Krakowskiej”.

Witamy

Witamy na stronie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem.

“Gdy w stawach chrzęści, w krzyżu łupie,
gdy pełny oddech jest wspomnieniem,
to czas najwyższy, drodzy Państwo.
by swoim zająć się leczeniem.”

Zapraszamy do korzystania z leczenia w naszej placówce

Nasz Szpital posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Szpital jest w pełni przystosowany do leczenia pacjentów niepełnosprawnych.