Bez kategorii

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na: Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach „Modernizacji budynku szpitala Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem rozwojem bazy opieki medycznej”.

Informacje ogólne

Szpital prowadzi działalność w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz działalność komercyjną (szczegóły Tutaj)

Celem usprawnienia procesu kwalifikacji do leczenia rehabilitacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. der. S. Jasińskiego w Zakopanem proponujemy, aby przy uzyskiwaniu skierowania do szpitala korzystali Państwo z załączonego druku. Skierowanie  wypełnia lekarz specjalista z oddziału szpitalnego lub z poradni specjalistycznej.

Wypełnienie drugiej części druku przez lekarza specjalistę lub lekarza rodzinnego jest dobrowolne. Dostarczenie go jednak wraz ze skierowaniem pozwoli na wyeliminowanie dodatkowej korespondencji i w sposób istotny przyspieszy kwalifikację do leczenia.

W załączeniu:

1. Skierowanie

2. Informacja dodatkowa

3. Co pacjent powinien zabrać ze sobą do Szpitala

4. Informacje dla rodziny – noclegi

W korespondencji ze Szpitalem prosimy podawać adres swojej poczty elektronicznej (e-mail) i numer telefonu kontaktowego. Podanie tych danych w sposób znaczący usprawni komunikację z Państwem.

Ranking szpitali 2016

W dniu 14.12.2016 r. ogłoszono wyniki corocznego Rankingu Szpitali 2016 „Bezpieczny Szpital Przyszłości”. Ranking ten, opracowywany przez „Rzeczpospolitą” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia jest najbardziej prestiżowym zestawieniem placówek szpitalnych w Polsce. Ocenie podlegają bowiem wszystkie aspekty działalności placówek – jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, bezpieczeństwo pacjenta, kwalifikacje i umiejętności personelu medycznego, wyniki finansowe.

W tegorocznej edycji Rankingu I miejsce w kategorii „Szpitale niezabiegowe” zajął Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem. Szpital od wielu lat plasował się w czołówce podmiotów leczniczych niezabiegowych – w roku ubiegłym zajął II miejsce, a dwa lata temu miejsce IV.

Sukces smakuje tym bardziej, że w historii Rankingu żaden wojewódzki podmiot leczniczy naszego województwa nie zajął I miejsca w żadnej z kategorii. Tegoroczne osiągnięcie Szpitala jest więc sukcesem historycznym, otwiera bowiem nowy rozdział w ocenie szpitali wojewódzkich.
Pamiątkową statuetkę oraz stosowny dyplom odebrała Dyrektor Krystyna Walendowicz. W swym wystąpieniu podkreśliła, że osiągnięcie to jest sukcesem wszystkich pracowników Szpitala. Zwróciła także uwagę na niedocenianą przez decydentów rolę rehabilitacji leczniczej w procesie terapeutycznym.

Wyniki plebiscytu “Lekarz Małopolski 2016” – nasz Szpital z nagrodami

W ostatnim dniu września na uroczystej Gali ogłoszono wyniki plebiscytu „Gazety Krakowskiej” – Lekarz Małopolski 2016. Czytelnicy głosowali na najlepszego lekarza, pielęgniarkę, położną, przychodnię i szpital.
Laureatów plebiscytu wybierała Kapituła Konkursu oraz, odrębnie, czytelnicy „Gazety Krakowskiej”.

Witamy

Witamy na stronie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem.

“Gdy w stawach chrzęści, w krzyżu łupie,
gdy pełny oddech jest wspomnieniem,
to czas najwyższy, drodzy Państwo.
by swoim zająć się leczeniem.”

Zapraszamy do korzystania z leczenia w naszej placówce

Nasz Szpital posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Szpital jest w pełni przystosowany do leczenia pacjentów niepełnosprawnych.