Aktualności / ogłoszenia

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Konferencja podsumowująca program redukcji masy ciała

Dnia 2 grudnia 2016 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca Szwajcarsko-Polski Projekt Współpracy KIK/34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Konferencję zorganizował Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, a patronat nad nią objął Minister Zdrowia.

System compliance w Szpitalu

Coraz większą uwagę zwraca się w szpitalach na zgodność podejmowanych działań nie tylko z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ale także z zasadami etyki. Takie działania, tworzące system compliance, podjęliśmy i w naszej  jednostce. Zaangażowanie wszystkich pracowników przełożyło się na uzyskanie Certyfikatu „Systemu compliance”. Obecnie jesteśmy jedynym szpitalem w Polsce, który w pełni wdrożył wszystkie wymogi Systemu.

Budowa basenu rehabilitacyjnego

W ramach MPRO na lata 2007-2013 “Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem – dotyczy budowy basenu rehabilitacyjnego z zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz pozostałych pomieszczeń hydroterapii i zaplecza technicznego” , Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat A: Ochrona zdrowia z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Budżetu Państwa –  Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem realizuje inwestycje.

Agnieszka Radwańska 5 tenisistka świata w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanem

Agnieszka Radwańska sklasyfikowana w 2015r. na 5 miejscu na świecie w rankingu WTA, zakończyła sezon gry w tenisa wygrywając nieoficjalny turniej Mistrzyń WTA 1 listopada br. w Singapurze.
Od 9 do 13 listopada regenerowała siły korzystając z zabiegów rehabilitacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem