Aktualności / ogłoszenia

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Otwarcie Ośrodka Edukacyjno-Opiekuńczego

W  lipcu bieżącego roku rozpoczął działalność Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy przy naszym Szpitalu. Jego statutowym celem  jest zapobieganie występowaniu oraz niwelowanie przejawów wykluczenia społecznego, kulturowego   i  ekonomicznego, szczególnie wobec takich grup jak  osoby niepełnosprawne  i osoby starsze, u których stwierdzono trudności występujące w codziennym życiu związane z obniżeniem sprawności psychofizycznej, ograniczenie możliwości podejmowania działań związanych z codziennym funkcjonowaniem i konieczność pomocy w zaspokajaniu niezbędnych czynności życiowych.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DOTYCZĄCEJ REALIZACJI USŁUGI, POLEGĄJACEJ NA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej w następujących specjalnościach – konstrukcyjno-budowlanej, – instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją inwestycji pn. „Modernizacja budynku Szpitala – Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej” przy ul. Ciągłówka 9.

2018 Zapobieganie nadwadze i otyłości

Miło nam poinformować, iż w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym  im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem  rusza program pn. „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego” w 2018 r. finansowany z Budżetu Województwa Małopolskiego.

Program dedykowany jest dla 90 mieszkańców subregionu podhalańskiego, którzy przejdą pozytywną rekrutację i zadeklarują aktywny udział w 12 tygodniowym programie.

Podsumowanie programu „Zapobieganie nadwadze i otyłości mieszkańców województwa małopolskiego”.

W dniu 5 grudnia br. w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem dokonano uroczystego zamknięcia  i podsumowania programu „Zapobieganie nadwadze i otyłości mieszkańców województwa małopolskiego”. Program ten, trwający od czerwca do listopada  br.  i finansowany z funduszy Województwa Małopolskiego, realizowany był  w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa  Małopolskiego.

Audyt systemów jakościowych

W dniach 25 – 28 września br. audytorzy Polskiego Centrum Badań  i Certyfikacji przeprowadzili w Szpitalu audyt wdrożonych systemów jakościowych, tj.:

– Systemu Zarządzania Jakością wg nowej normy ISO 9001:2015 wraz  z wymaganiami Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym,
– Systemu Zarzadzania Środowiskowego wg nowej normy PN-EN ISO 14001:2015,
– Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2014,
– Systemu Zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N 18001:2004.

Dni spirometrii 2017

Zanieczyszczenia powietrza z powodu ich powszechnego występowania, zwłaszcza w obszarach zurbanizowanych i miejskich, łatwego przemieszczania się oraz obejmowania swym zasięgiem dużych regionów, stanowią najgroźniejszą formę zatruwania środowiska. Stała na nie ekspozycja pociąga za sobą szereg poważnych konsekwencji chorobowych i przyczynia się do rozwoju m.in. astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, alergii czy też chorób układu sercowo-naczyniowego. Ponad 50.000 osób umiera przedwcześnie z tego powodu.

Dni profilaktyki 2017

Jak co roku we wrześniu Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zorganizował Małopolskie Dni Profilaktyki. I jak co roku nasz Szpital włączył się aktywne w propagowanie profilaktyki zdrowotnej. Zbierane przez lata i realizacje kolejnych programów doświadczenia pozwoliły nam skupić się na:

  1. Programie profilaktycznym w zakresie samokontroli nadciśnienia tętniczego,
  2. Poradnictwie dietetycznym jako elemencie troski o zdrowie poprzez stosowanie zasad zdrowego żywienia.

Ranking szpitali 2016

W dniu 14.12.2016 r. ogłoszono wyniki corocznego Rankingu Szpitali 2016 „Bezpieczny Szpital Przyszłości”. Ranking ten, opracowywany przez „Rzeczpospolitą” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia jest najbardziej prestiżowym zestawieniem placówek szpitalnych w Polsce. Ocenie podlegają bowiem wszystkie aspekty działalności placówek – jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, bezpieczeństwo pacjenta, kwalifikacje i umiejętności personelu medycznego, wyniki finansowe.

Wizyta Krzysztofa Piaseckiego

W dniu 13.06.2017 r. (co za traf) mieliśmy przyjemność gościć w naszej placówce Pana Krzyszofa Piaseckiego – satyryka, artystę kabaretowego, dziennikarza i prezentera.  Wszystkich nas  zachwycał jako niezapomniany „skaut piwny” czy „Dyżurny Satyryk Kraju”. W swej bogatej karierze był m.in. współautorem programu ”Ale plama”, współpracownikiem „Studia 202”, Kabaretu „Pod Egidą” i wielu innych grup kabaretowych.

Kongres Wyzwań Zdrowotnych Katowice 2017.

W dniach 9 i 10 marca br. Dyrektor Szpitala Krystyna Walendowicz uczestniczyła w charakterze prelegenta w Kongresie Wyzwań Zdrowotnych Katowice 2017. Sesje tematyczne i spotkania w ramach Kongresu są rzadką okazja do wymiany doświadczeń przez kilkuset przedstawicieli ochrony zdrowia w Polsce, w tym także przedstawicieli władz Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Karetka

W trosce o naszych pacjentów, ich bezpieczeństwo i szybkość udzielania pilnych świadczeń zdrowotnych Szpital powiększył swój park samochodowy o kolejną karetką, Jej stan techniczny gwarantuje to, co dla nas najważniejsze – niezawodność  trudnych górskich warunkach. A poprzednia karetka uda się na zasłużoną emeryturę.

Ranking szpitali 2016

W dniu 14.12.2016 r. ogłoszono wyniki corocznego Rankingu Szpitali 2016 „Bezpieczny Szpital Przyszłości”. Ranking ten, opracowywany przez „Rzeczpospolitą” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia jest najbardziej prestiżowym zestawieniem placówek szpitalnych w Polsce. Ocenie podlegają bowiem wszystkie aspekty działalności placówek – jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, bezpieczeństwo pacjenta, kwalifikacje i umiejętności personelu medycznego, wyniki finansowe.

Konferencja podsumowująca program redukcji masy ciała

Dnia 2 grudnia 2016 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca Szwajcarsko-Polski Projekt Współpracy KIK/34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Konferencję zorganizował Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, a patronat nad nią objął Minister Zdrowia.

System compliance w Szpitalu

Coraz większą uwagę zwraca się w szpitalach na zgodność podejmowanych działań nie tylko z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ale także z zasadami etyki. Takie działania, tworzące system compliance, podjęliśmy i w naszej  jednostce. Zaangażowanie wszystkich pracowników przełożyło się na uzyskanie Certyfikatu „Systemu compliance”. Obecnie jesteśmy jedynym szpitalem w Polsce, który w pełni wdrożył wszystkie wymogi Systemu.

Budowa basenu rehabilitacyjnego

W ramach MPRO na lata 2007-2013 “Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem – dotyczy budowy basenu rehabilitacyjnego z zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz pozostałych pomieszczeń hydroterapii i zaplecza technicznego” , Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat A: Ochrona zdrowia z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Budżetu Państwa –  Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem realizuje inwestycje.

Agnieszka Radwańska 5 tenisistka świata w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanem

Agnieszka Radwańska sklasyfikowana w 2015r. na 5 miejscu na świecie w rankingu WTA, zakończyła sezon gry w tenisa wygrywając nieoficjalny turniej Mistrzyń WTA 1 listopada br. w Singapurze.
Od 9 do 13 listopada regenerowała siły korzystając z zabiegów rehabilitacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem