Aktualności / ogłoszenia

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Minął rok

Niepostrzeżenie minął rok działalności Ośrodka Edukacyjno-Opiekuńczego przy naszym Szpitalu. Przy okazji uroczystego pożegnania kolejnej grupy uczestników była więc okazja by przy ciastku i sokach podsumować ten rok oraz porozmawiać z uczestnikami co by tu jeszcze udoskonalić.

Konferencja „Polska szkoła kompleksowej rehabilitacji”

Po długim oczekiwaniu ukazała się publikacja zatytułowana „Polska szkoła kompleksowej rehabilitacji. Analiza porównawcza instytucjonalnych rozwiązań”. Jest ona owocem ogólnopolskiej konferencji naukowej o tym samym tytule, zorganizowanej w dniu 29 listopada 2017 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Konferencja objęta była patronatem honorowym Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, a także patronatami poszczególnych instytucji publicznych, środowisk naukowych oraz medycznych.

Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO IM. DR. S. JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEM W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WOJEWÓDZKICH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ” REALIZOWANEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WM): DZIAŁANIE 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM, PODDZIAŁANIE 4.3.3 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – INWESTYCJE REGIONALNE.”

Koncert literacko-muzyczny

    W życiu Szpitala nie mogło zabraknąć tradycyjnego już wiosennego koncertu literacko-muzycznego. Zrzeszeni w Komisji Kultury Śląskiej Izby Lekarskiej lekarze-artyści i tym razem zaprezentowali 10 marca br. koncert, który dla wielu pacjentów był pierwszą okazja spotkania ze sztuką. Koncert, co też stało się tradycją, zakończył się wspólnym odśpiewaniem powszechnie znanych pieśni.

Nagroda – INSPIRACJE 2018

W czwartek 7 marca 2019 r., podczas uroczystej Gali w Katowicach, wręczono nagrody INSPIRACJE 2018. Konkurs promuje osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy działające w ochronie zdrowia, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitala. Organizatorem konkursu INSPIRACJE jest firma IDEA Trade we współpracy z „Dziennikiem Gazetą Prawną”. Patronat honorowy nad INSPIRACJAMI 2018 objął Główny Inspektor Sanitarny dr Jarosław Pinkas.

Miło nam poinformować, że w kategorii „Profilaktyka i popularyzacja zdrowia” II miejsce zajął Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem.

Hej kolęda, kolęda

Tworząc nową tradycję  uczestników Ośrodka Edukacyjno-Opiekuńczego odwiedził w dniu 30 stycznia br. kapelan naszego Szpitala  ks. Piotr Pławecki. Było to dla wszystkich ważne wydarzenie. Prócz związanych z taką wizytą czynności  stworzyła się okazja do rozmów o życiu uczestników, ich problemach, korzyściach płynących dla nich z uczestnictwa w zajęciach Ośrodka. Przygotowany na to spotkanie słodki poczęstunek przyczynił się do stworzenia prawie domowej atmosfery.

Ranking szpitali 2018

13 grudnia 2018 roku Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem otrzymał prestiżową nagrodę za pracę nad jakością i bezpieczeństwem pacjentów. W rankingu opracowywanym przez „Rzeczpospolitą” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia szpital uzyskał PIERWSZE miejsce w Polsce w kategorii „Szpitale niezabiegowe” .

Zakończenie programu „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”

Powszechnie wiadomym jest, że wszystko musi mieć swój koniec. Ale gdy on wreszcie nastaje, robi się troszkę smutno.

A właśnie 4 grudnia br. dobiegł końca realizowany w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem realizowany ze środków Województwa Małopolskiego program pn. „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”.

W dniach 9-12 października br. audytorzy Polskiego Centrum Badań  i Certyfikacji w Warszawie przeprowadzili w Szpitalu audyt wdrożonych systemów jakościowych, tj.:

– Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 wraz  z wymaganiami Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym,
– Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2015,
– Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2014,
– Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy PN-N 18001:2004.

Dni profilaktyki 2018

W ramach Małopolskich Dniach Profilaktyki Zdrowia Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem otwiera drzwi dla zainteresowanych uczestnictwem w jednych zajęciach ( basen lub sala gimnastyczny ) wraz z beneficjentami programu „ Zapobieganie nadwadze   i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”.

Otwarcie Ośrodka Edukacyjno-Opiekuńczego

W  lipcu bieżącego roku rozpoczął działalność Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy przy naszym Szpitalu. Jego statutowym celem  jest zapobieganie występowaniu oraz niwelowanie przejawów wykluczenia społecznego, kulturowego   i  ekonomicznego, szczególnie wobec takich grup jak  osoby niepełnosprawne  i osoby starsze, u których stwierdzono trudności występujące w codziennym życiu związane z obniżeniem sprawności psychofizycznej, ograniczenie możliwości podejmowania działań związanych z codziennym funkcjonowaniem i konieczność pomocy w zaspokajaniu niezbędnych czynności życiowych.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DOTYCZĄCEJ REALIZACJI USŁUGI, POLEGĄJACEJ NA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej w następujących specjalnościach – konstrukcyjno-budowlanej, – instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją inwestycji pn. „Modernizacja budynku Szpitala – Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej” przy ul. Ciągłówka 9.

2018 Zapobieganie nadwadze i otyłości

Miło nam poinformować, iż w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym  im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem  rusza program pn. „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego” w 2018 r. finansowany z Budżetu Województwa Małopolskiego.

Program dedykowany jest dla 90 mieszkańców subregionu podhalańskiego, którzy przejdą pozytywną rekrutację i zadeklarują aktywny udział w 12 tygodniowym programie.

Podsumowanie programu „Zapobieganie nadwadze i otyłości mieszkańców województwa małopolskiego”.

W dniu 5 grudnia br. w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem dokonano uroczystego zamknięcia  i podsumowania programu „Zapobieganie nadwadze i otyłości mieszkańców województwa małopolskiego”. Program ten, trwający od czerwca do listopada  br.  i finansowany z funduszy Województwa Małopolskiego, realizowany był  w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa  Małopolskiego.

Audyt systemów jakościowych

W dniach 25 – 28 września br. audytorzy Polskiego Centrum Badań  i Certyfikacji przeprowadzili w Szpitalu audyt wdrożonych systemów jakościowych, tj.:

– Systemu Zarządzania Jakością wg nowej normy ISO 9001:2015 wraz  z wymaganiami Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym,
– Systemu Zarzadzania Środowiskowego wg nowej normy PN-EN ISO 14001:2015,
– Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2014,
– Systemu Zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N 18001:2004.

Dni spirometrii 2017

Zanieczyszczenia powietrza z powodu ich powszechnego występowania, zwłaszcza w obszarach zurbanizowanych i miejskich, łatwego przemieszczania się oraz obejmowania swym zasięgiem dużych regionów, stanowią najgroźniejszą formę zatruwania środowiska. Stała na nie ekspozycja pociąga za sobą szereg poważnych konsekwencji chorobowych i przyczynia się do rozwoju m.in. astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, alergii czy też chorób układu sercowo-naczyniowego. Ponad 50.000 osób umiera przedwcześnie z tego powodu.

Dni profilaktyki 2017

Jak co roku we wrześniu Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zorganizował Małopolskie Dni Profilaktyki. I jak co roku nasz Szpital włączył się aktywne w propagowanie profilaktyki zdrowotnej. Zbierane przez lata i realizacje kolejnych programów doświadczenia pozwoliły nam skupić się na:

  1. Programie profilaktycznym w zakresie samokontroli nadciśnienia tętniczego,
  2. Poradnictwie dietetycznym jako elemencie troski o zdrowie poprzez stosowanie zasad zdrowego żywienia.

Ranking szpitali 2016

W dniu 14.12.2016 r. ogłoszono wyniki corocznego Rankingu Szpitali 2016 „Bezpieczny Szpital Przyszłości”. Ranking ten, opracowywany przez „Rzeczpospolitą” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia jest najbardziej prestiżowym zestawieniem placówek szpitalnych w Polsce. Ocenie podlegają bowiem wszystkie aspekty działalności placówek – jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, bezpieczeństwo pacjenta, kwalifikacje i umiejętności personelu medycznego, wyniki finansowe.

Wizyta Krzysztofa Piaseckiego

W dniu 13.06.2017 r. (co za traf) mieliśmy przyjemność gościć w naszej placówce Pana Krzyszofa Piaseckiego – satyryka, artystę kabaretowego, dziennikarza i prezentera.  Wszystkich nas  zachwycał jako niezapomniany „skaut piwny” czy „Dyżurny Satyryk Kraju”. W swej bogatej karierze był m.in. współautorem programu ”Ale plama”, współpracownikiem „Studia 202”, Kabaretu „Pod Egidą” i wielu innych grup kabaretowych.

Kongres Wyzwań Zdrowotnych Katowice 2017.

W dniach 9 i 10 marca br. Dyrektor Szpitala Krystyna Walendowicz uczestniczyła w charakterze prelegenta w Kongresie Wyzwań Zdrowotnych Katowice 2017. Sesje tematyczne i spotkania w ramach Kongresu są rzadką okazja do wymiany doświadczeń przez kilkuset przedstawicieli ochrony zdrowia w Polsce, w tym także przedstawicieli władz Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Karetka

W trosce o naszych pacjentów, ich bezpieczeństwo i szybkość udzielania pilnych świadczeń zdrowotnych Szpital powiększył swój park samochodowy o kolejną karetką, Jej stan techniczny gwarantuje to, co dla nas najważniejsze – niezawodność  trudnych górskich warunkach. A poprzednia karetka uda się na zasłużoną emeryturę.

Ranking szpitali 2016

W dniu 14.12.2016 r. ogłoszono wyniki corocznego Rankingu Szpitali 2016 „Bezpieczny Szpital Przyszłości”. Ranking ten, opracowywany przez „Rzeczpospolitą” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia jest najbardziej prestiżowym zestawieniem placówek szpitalnych w Polsce. Ocenie podlegają bowiem wszystkie aspekty działalności placówek – jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, bezpieczeństwo pacjenta, kwalifikacje i umiejętności personelu medycznego, wyniki finansowe.

Konferencja podsumowująca program redukcji masy ciała

Dnia 2 grudnia 2016 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca Szwajcarsko-Polski Projekt Współpracy KIK/34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Konferencję zorganizował Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, a patronat nad nią objął Minister Zdrowia.

System compliance w Szpitalu

Coraz większą uwagę zwraca się w szpitalach na zgodność podejmowanych działań nie tylko z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ale także z zasadami etyki. Takie działania, tworzące system compliance, podjęliśmy i w naszej  jednostce. Zaangażowanie wszystkich pracowników przełożyło się na uzyskanie Certyfikatu „Systemu compliance”. Obecnie jesteśmy jedynym szpitalem w Polsce, który w pełni wdrożył wszystkie wymogi Systemu.

Budowa basenu rehabilitacyjnego

W ramach MPRO na lata 2007-2013 “Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem – dotyczy budowy basenu rehabilitacyjnego z zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz pozostałych pomieszczeń hydroterapii i zaplecza technicznego” , Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat A: Ochrona zdrowia z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Budżetu Państwa –  Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem realizuje inwestycje.

Agnieszka Radwańska 5 tenisistka świata w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanem

Agnieszka Radwańska sklasyfikowana w 2015r. na 5 miejscu na świecie w rankingu WTA, zakończyła sezon gry w tenisa wygrywając nieoficjalny turniej Mistrzyń WTA 1 listopada br. w Singapurze.
Od 9 do 13 listopada regenerowała siły korzystając z zabiegów rehabilitacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem