Aktualności / ogłoszenia

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

Wojewódzki  Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem jest  partnerem w Projekcie „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem Projektu jest zaopatrzenie placówek szpitalnych we wszystkie niezbędne urządzenia, sprzęt i środki pozwalające na zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Co-2.

Święto Małopolski 2020

10 czerwca obchodzimy Święto Małopolski, ustanowione w 2009 roku przez władze Województwa Małopolskiego. Celebrując wspólne święto możemy pokazać i podkreślić w ten sposób, że tworzymy szczególną wspólnotę, która w obecnych, trudnych chwilach potrafi się solidaryzować i okazywać sobie wzajemne wsparcie.

Pod tym linkiem znajduje się pełna oferta:
https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/swieto-malopolski-2020

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

Miło nam poinformować, że Szpital nasz stał się partnerem Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”. Projekt ten, którego beneficjentem jest Województwo Małopolskie, w 85% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a w 15% z budżetu Państwa.

Teleporady

W okresie obowiązywania stanu epidemii istnieje możliwość otrzymania teleporady w Poradni Neurologicznej. Chęć otrzymania takiej porady prosimy zgłaszać w Rejestracji Poradni Specjalistycznych w godzinach 8.00 – 18.00 pod nr telefonu 18 20 26 845.

Uroczyste spotkanie „opłatkowe” i odznaczenia

Nietypowy przebieg miało tegoroczne spotkanie „opłatkowe” z pracownikami. Zbiegło się ono z zakończeniem trwającej od ubiegłego roku, a kosztującej ok.  6 mln zł., modernizacją Szpitala.  Była to więc doskonała okazja do podsumowania prac, ale także do przypomnienia osiągnięć Szpitala  w mijającym roku. A tych było niemało. Rok zakończyliśmy ponownym zdobyciem I miejsca w najbardziej prestiżowym dla ochrony zdrowia rankingu „Rzeczpospolitej” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia  w kategorii szpitali niezabiegowych.
W uroczystym spotkaniu udział wziął Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Witold Kozłowski oraz członkowie Rady Społecznej naszej placówki.

Wigilia seniorów

Uczestnicy Ośrodka Edukacyjno-Opiekuńczego to dla nas szczególna kategoria podopiecznych. Uczestniczący w zajęciach Ośrodka seniorzy to osoby niepełnosprawne, samotne, często cierpiące na syndrom społecznego wykluczenia. Nie mogliśmy więc zapomnieć o nich przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.

Ranking szpitali za 2019 rok – I miejsce

Trwa dobra passa Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem. Ale to nie szczęście powoduje, że po raz kolejny znaleźliśmy się na czołowym miejscu  szpitali niezabiegowych w ogólnopolskim rankingu „Rzeczpospolitej” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zajmując I miejsce. To efekt naszej długoletniej pracy nad nieustannym poprawianiem jakości udzielanych pacjentom świadczeń zdrowotnych.

PracoDawca Zdrowia

Starą prawdą jest, że aby wszechstronnie zadbać o pacjenta, należy także
z troska pochylać się nad pracownikami szpitala. Ta prawda od lat wdrażana jest w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego
w Zakopanem. Kierownictwo placówki dba o dobrą atmosferę w pracy,
o rozwiązywanie wszelkich problemów w drodze indywidualnych rozmów
z pracownikami, a przede wszystkim o ich zadowolenie i dobra formę.

Akredytacja 2019

Uff, no to wizytę akredytacyjną zespołu Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia mamy za sobą. Nie było lekko. Niby posiadamy Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia już od dziesięciu lat, ale każde spotkanie z zespołem wizytującym jest dla nas przeżyciem.  Ciągle podejmujemy działania dla poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, ale wciąż widzimy, że jeszcze sporo przed nami. Ale ta świadomość pozwala nam na doskonalenie umiejętności, wymianę sprzętu, wprowadzanie nowych rozwiązań w rehabilitacji leczniczej naszych pacjentów. Bo wszystko co czynimy  służyć ma im właśnie. Następna wizyta akredytacyjna za 3 lata, a my już teraz obiecujemy sobie, że wypadniemy jeszcze lepiej niż podczas tegorocznego spotkania.

Minął rok

Niepostrzeżenie minął rok działalności Ośrodka Edukacyjno-Opiekuńczego przy naszym Szpitalu. Przy okazji uroczystego pożegnania kolejnej grupy uczestników była więc okazja by przy ciastku i sokach podsumować ten rok oraz porozmawiać z uczestnikami co by tu jeszcze udoskonalić.

Konferencja „Polska szkoła kompleksowej rehabilitacji”

Po długim oczekiwaniu ukazała się publikacja zatytułowana „Polska szkoła kompleksowej rehabilitacji. Analiza porównawcza instytucjonalnych rozwiązań”. Jest ona owocem ogólnopolskiej konferencji naukowej o tym samym tytule, zorganizowanej w dniu 29 listopada 2017 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Konferencja objęta była patronatem honorowym Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, a także patronatami poszczególnych instytucji publicznych, środowisk naukowych oraz medycznych.

Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO IM. DR. S. JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEM W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WOJEWÓDZKICH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ” REALIZOWANEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WM): DZIAŁANIE 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM, PODDZIAŁANIE 4.3.3 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – INWESTYCJE REGIONALNE.”

Koncert literacko-muzyczny

    W życiu Szpitala nie mogło zabraknąć tradycyjnego już wiosennego koncertu literacko-muzycznego. Zrzeszeni w Komisji Kultury Śląskiej Izby Lekarskiej lekarze-artyści i tym razem zaprezentowali 10 marca br. koncert, który dla wielu pacjentów był pierwszą okazja spotkania ze sztuką. Koncert, co też stało się tradycją, zakończył się wspólnym odśpiewaniem powszechnie znanych pieśni.

Nagroda – INSPIRACJE 2018

W czwartek 7 marca 2019 r., podczas uroczystej Gali w Katowicach, wręczono nagrody INSPIRACJE 2018. Konkurs promuje osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy działające w ochronie zdrowia, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitala. Organizatorem konkursu INSPIRACJE jest firma IDEA Trade we współpracy z „Dziennikiem Gazetą Prawną”. Patronat honorowy nad INSPIRACJAMI 2018 objął Główny Inspektor Sanitarny dr Jarosław Pinkas.

Miło nam poinformować, że w kategorii „Profilaktyka i popularyzacja zdrowia” II miejsce zajął Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem.

Hej kolęda, kolęda

Tworząc nową tradycję  uczestników Ośrodka Edukacyjno-Opiekuńczego odwiedził w dniu 30 stycznia br. kapelan naszego Szpitala  ks. Piotr Pławecki. Było to dla wszystkich ważne wydarzenie. Prócz związanych z taką wizytą czynności  stworzyła się okazja do rozmów o życiu uczestników, ich problemach, korzyściach płynących dla nich z uczestnictwa w zajęciach Ośrodka. Przygotowany na to spotkanie słodki poczęstunek przyczynił się do stworzenia prawie domowej atmosfery.

Ranking szpitali 2018

13 grudnia 2018 roku Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem otrzymał prestiżową nagrodę za pracę nad jakością i bezpieczeństwem pacjentów. W rankingu opracowywanym przez „Rzeczpospolitą” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia szpital uzyskał PIERWSZE miejsce w Polsce w kategorii „Szpitale niezabiegowe” .

Zakończenie programu „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”

Powszechnie wiadomym jest, że wszystko musi mieć swój koniec. Ale gdy on wreszcie nastaje, robi się troszkę smutno.

A właśnie 4 grudnia br. dobiegł końca realizowany w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem realizowany ze środków Województwa Małopolskiego program pn. „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”.

W dniach 9-12 października br. audytorzy Polskiego Centrum Badań  i Certyfikacji w Warszawie przeprowadzili w Szpitalu audyt wdrożonych systemów jakościowych, tj.:

– Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 wraz  z wymaganiami Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym,
– Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2015,
– Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2014,
– Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy PN-N 18001:2004.

Dni profilaktyki 2018

W ramach Małopolskich Dniach Profilaktyki Zdrowia Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem otwiera drzwi dla zainteresowanych uczestnictwem w jednych zajęciach ( basen lub sala gimnastyczny ) wraz z beneficjentami programu „ Zapobieganie nadwadze   i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”.

Otwarcie Ośrodka Edukacyjno-Opiekuńczego

W  lipcu bieżącego roku rozpoczął działalność Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy przy naszym Szpitalu. Jego statutowym celem  jest zapobieganie występowaniu oraz niwelowanie przejawów wykluczenia społecznego, kulturowego   i  ekonomicznego, szczególnie wobec takich grup jak  osoby niepełnosprawne  i osoby starsze, u których stwierdzono trudności występujące w codziennym życiu związane z obniżeniem sprawności psychofizycznej, ograniczenie możliwości podejmowania działań związanych z codziennym funkcjonowaniem i konieczność pomocy w zaspokajaniu niezbędnych czynności życiowych.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DOTYCZĄCEJ REALIZACJI USŁUGI, POLEGĄJACEJ NA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej w następujących specjalnościach – konstrukcyjno-budowlanej, – instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją inwestycji pn. „Modernizacja budynku Szpitala – Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej” przy ul. Ciągłówka 9.

2018 Zapobieganie nadwadze i otyłości

Miło nam poinformować, iż w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym  im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem  rusza program pn. „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego” w 2018 r. finansowany z Budżetu Województwa Małopolskiego.

Program dedykowany jest dla 90 mieszkańców subregionu podhalańskiego, którzy przejdą pozytywną rekrutację i zadeklarują aktywny udział w 12 tygodniowym programie.

Podsumowanie programu „Zapobieganie nadwadze i otyłości mieszkańców województwa małopolskiego”.

W dniu 5 grudnia br. w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem dokonano uroczystego zamknięcia  i podsumowania programu „Zapobieganie nadwadze i otyłości mieszkańców województwa małopolskiego”. Program ten, trwający od czerwca do listopada  br.  i finansowany z funduszy Województwa Małopolskiego, realizowany był  w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa  Małopolskiego.

Audyt systemów jakościowych

W dniach 25 – 28 września br. audytorzy Polskiego Centrum Badań  i Certyfikacji przeprowadzili w Szpitalu audyt wdrożonych systemów jakościowych, tj.:

– Systemu Zarządzania Jakością wg nowej normy ISO 9001:2015 wraz  z wymaganiami Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym,
– Systemu Zarzadzania Środowiskowego wg nowej normy PN-EN ISO 14001:2015,
– Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2014,
– Systemu Zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N 18001:2004.

Dni spirometrii 2017

Zanieczyszczenia powietrza z powodu ich powszechnego występowania, zwłaszcza w obszarach zurbanizowanych i miejskich, łatwego przemieszczania się oraz obejmowania swym zasięgiem dużych regionów, stanowią najgroźniejszą formę zatruwania środowiska. Stała na nie ekspozycja pociąga za sobą szereg poważnych konsekwencji chorobowych i przyczynia się do rozwoju m.in. astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, alergii czy też chorób układu sercowo-naczyniowego. Ponad 50.000 osób umiera przedwcześnie z tego powodu.

Dni profilaktyki 2017

Jak co roku we wrześniu Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zorganizował Małopolskie Dni Profilaktyki. I jak co roku nasz Szpital włączył się aktywne w propagowanie profilaktyki zdrowotnej. Zbierane przez lata i realizacje kolejnych programów doświadczenia pozwoliły nam skupić się na:

  1. Programie profilaktycznym w zakresie samokontroli nadciśnienia tętniczego,
  2. Poradnictwie dietetycznym jako elemencie troski o zdrowie poprzez stosowanie zasad zdrowego żywienia.

Ranking szpitali 2016

W dniu 14.12.2016 r. ogłoszono wyniki corocznego Rankingu Szpitali 2016 „Bezpieczny Szpital Przyszłości”. Ranking ten, opracowywany przez „Rzeczpospolitą” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia jest najbardziej prestiżowym zestawieniem placówek szpitalnych w Polsce. Ocenie podlegają bowiem wszystkie aspekty działalności placówek – jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, bezpieczeństwo pacjenta, kwalifikacje i umiejętności personelu medycznego, wyniki finansowe.

Wizyta Krzysztofa Piaseckiego

W dniu 13.06.2017 r. (co za traf) mieliśmy przyjemność gościć w naszej placówce Pana Krzyszofa Piaseckiego – satyryka, artystę kabaretowego, dziennikarza i prezentera.  Wszystkich nas  zachwycał jako niezapomniany „skaut piwny” czy „Dyżurny Satyryk Kraju”. W swej bogatej karierze był m.in. współautorem programu ”Ale plama”, współpracownikiem „Studia 202”, Kabaretu „Pod Egidą” i wielu innych grup kabaretowych.

Kongres Wyzwań Zdrowotnych Katowice 2017.

W dniach 9 i 10 marca br. Dyrektor Szpitala Krystyna Walendowicz uczestniczyła w charakterze prelegenta w Kongresie Wyzwań Zdrowotnych Katowice 2017. Sesje tematyczne i spotkania w ramach Kongresu są rzadką okazja do wymiany doświadczeń przez kilkuset przedstawicieli ochrony zdrowia w Polsce, w tym także przedstawicieli władz Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Karetka

W trosce o naszych pacjentów, ich bezpieczeństwo i szybkość udzielania pilnych świadczeń zdrowotnych Szpital powiększył swój park samochodowy o kolejną karetką, Jej stan techniczny gwarantuje to, co dla nas najważniejsze – niezawodność  trudnych górskich warunkach. A poprzednia karetka uda się na zasłużoną emeryturę.

Ranking szpitali 2016

W dniu 14.12.2016 r. ogłoszono wyniki corocznego Rankingu Szpitali 2016 „Bezpieczny Szpital Przyszłości”. Ranking ten, opracowywany przez „Rzeczpospolitą” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia jest najbardziej prestiżowym zestawieniem placówek szpitalnych w Polsce. Ocenie podlegają bowiem wszystkie aspekty działalności placówek – jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, bezpieczeństwo pacjenta, kwalifikacje i umiejętności personelu medycznego, wyniki finansowe.

Konferencja podsumowująca program redukcji masy ciała

Dnia 2 grudnia 2016 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca Szwajcarsko-Polski Projekt Współpracy KIK/34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Konferencję zorganizował Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, a patronat nad nią objął Minister Zdrowia.