Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu: ZPP-2810-13/22 „Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu: ZPP-2810-13/22 „Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem”

Zakopane, dnia 16.09.2022r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-13/22

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Zamawiający przekazuje następujące informacje nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach:

 

Nr Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty
1. LU Industrials sp. z o.o.

ul. Arkuszowa 39

01-934 Warszawa

 

Cena netto: 19 528,00 zł

Podatek VAT 8% tj. 826,24 zł

Podatek VAT 23% tj. 2 116,00 zł

Cena brutto: 22 470,24 zł

2. Has-med. sp. z o.o.

ul. Młyńska 20

43-300 Bielsko-Biała

Cena netto: 10 100,00 zł

Podatek VAT 8% tj. 544,00 zł

Podatek VAT 23% tj. 759,00 zł

Cena brutto: 11 403,00 zł

 

Dyrektor

Krystyna Walendowicz