Informacja o unieważnieniu postępowania “Dostawa sprzętu serwerowego i komputerowego w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” ZPP-2810-12/22

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o unieważnieniu postępowania “Dostawa sprzętu serwerowego i komputerowego w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” ZPP-2810-12/22

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-12/22

Zakopane, dnia 12.09.2022r.

 

                                  Wszyscy Wykonawcy                      

ZPP-2810-12/22

 

Działając na podstawie art. 260 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, pn. „Dostawa sprzętu serwerowego i komputerowego w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem ” zostało unieważnione.

Podstawa prawna  na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania przetargowego. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji nie złożono żadnej oferty.

                                   Dyrektor

                                                  mgr Krystyna Walendowicz