Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu: ZPP-2810-10/22 „Adaptacja części pomieszczeń w przyziemiu obok hali basenowej na dwie łazienki dla pacjentów wraz z częściową przebudową systemu wodno-kanalizacyjnego na zapleczu basenu rehabilitacyjnego w przyziemiu budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu: ZPP-2810-10/22 „Adaptacja części pomieszczeń w przyziemiu obok hali basenowej na dwie łazienki dla pacjentów wraz z częściową przebudową systemu wodno-kanalizacyjnego na zapleczu basenu rehabilitacyjnego w przyziemiu budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem”

   Zakopane, dnia 29.07.2022r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-10/22

 

Informacja z otwarcia ofert

Początek formularza

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Adaptacja części pomieszczeń w przyziemiu obok hali basenowej na dwie łazienki dla pacjentów wraz z częściową przebudową systemu wodno-kanalizacyjnego na zapleczu basenu rehabilitacyjnego w przyziemiu budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Zamawiający przekazuje następujące informacje nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach:

 

Nr Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty
1 Zakład Remontowo-Budowlany Paweł Mastalski

34-400 Nowy Targ os. Gazdy 15

NIP 735 213 11 82

Cena netto: 70 881,45

Podatek VAT 23% tj. 16 302,73

Cena brutto: 87 184,18

 

Dyrektor

Krystyna Walendowicz