Symulowana ewakuacja

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Symulowana ewakuacja

Jak co roku przeprowadzono w szpitalu ćwiczenia w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji. W dniu 22.07.2022 r. po zaistnieniu symulowanego pożaru przeprowadzono ewakuację pacjentów i pracowników przebywających w: stołówce, gabinecie ciepłolecznictwa, krioterapii miejscowej, fizjoterapii ambulatoryjnej i terapii zajęciowej. W# sumie ewakuacja objęła 48 pacjentów i 12 pracowników. Stosowaną corocznie zasadą jest, że ćwiczenia nie są zapowiedziane. Tak więc dla pacjentów oraz pracowników stanowią zaskoczenie.

Ćwiczenia były obserwowane przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.Asekurowani przez pracowników pacjenci po opuszczeniu budynku zostali doprowadzeni do miejsca zbiórki. Cieszy zdyscyplinowanie pracowników i bardzo dobra znajomość zasad postępowania w przypadku zagrożeń. Pozytywnym elementem było także zdyscyplinowanie ewakuowanych pacjentów. Całość działań organizacyjnych i sposób przeprowadzenia ewakuacji uzyskały wysoką ocenę obecnych przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej.