Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu: ZPP-2810-09/22 „Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu: ZPP-2810-09/22 „Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem”

Zakopane, dnia 15.06.2022r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-09/22

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem”

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Zamawiający przekazuje następujące informacje nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach:

Nr Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty
1 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal

Lublin Sp. z o.o.

Al. Spółdzielczości Pracy 38,

20-147 Lublin

Cena netto: 28 287,24 zł

Podatek VAT 8% tj. 1 520,16 zł

Podatek VAT 23% tj. 2 135,60 zł

Cena brutto: 31 943,00 zł

2 HAS-MED Spółka z o.o.

ul. Młyńska 20

43-300 Bielsko-Biała

Cena netto: 33 976,00 zł

Podatek VAT 8% tj. 2064,00 zł

Podatek VAT 23% tj. 1 880,48 zł

Cena brutto: 37 920,48 zł

3 CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO „CEZAL” S.A. WROCŁAW ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. Balicka 117

30-149 Kraków

 

Cena netto: 38 910,00 zł

Podatek VAT 8%: 2224,00 zł

Podatek VAT 23% tj. 2555,30 zł

Cena brutto: 43 689,30 zł

4 Ultra-Viol sp. j. Pietras, Purgał, Wójcik

ul. Stępowizna 34,

95-100 Zgierz

Cena netto: 4416,00 zł

Podatek VAT 23% tj. 1015,68 zł

Cena brutto: 5431,68 zł

Dyrektor

Krystyna Walendowicz