Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem ZPP-2810-09/22 DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem ZPP-2810-09/22 DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI

Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem ZPP-2810-09/22

Ogłoszenie nr  2022/BZP 00176571/01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –  Dostawy

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Numer referencyjny: ZPP-2810-09/22

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15/06/2022, godzina: 12:00

POBIERZ

                                          Zatwierdzam dnia 07.06.2022r.
Dyrektor
                         Krystyna Walendowicz