Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu: ZPP-2810-08/22 „Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu: ZPP-2810-08/22 „Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem”

              Zakopane, dnia 02.06.2022r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-08/22

 

Informacja z otwarcia ofert

Początek formularza

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem”

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Zamawiający przekazuje następujące informacje nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach:

 

Nr Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty
1 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal

Lublin Sp. z o.o.

Al. Spółdzielczości Pracy 38,

20-147 Lublin

Pakiet 1

Cena: 65 333,66 zł

Podatek VAT 8 % tj. 1 533,20 Zł

Podatek VAT 23 % tj. 10 618,80 Zł

Cena brutto: 77 485,66 zł

2 Danavo Anna Stańczak

ul. Słoneczna 37

41-800 Zabrze

Pakiet 1

Cena netto: 61 405,00 zł

Podatek VAT 8% tj. 2 116,80 zł

Podatek VAT 23% tj. 8 037,35 zł

Cena brutto: 71 559,15 zł

3 HAS-MED Spółka z o.o.

ul. Młyńska 20

43-300 Bielsko-Biała

Pakiet 2:

Cena netto: 157.250,00 zł

Podatek VAT 8% tj. 12.580,00 zł

Cena brutto: 169.830,00 zł

4 CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO „CEZAL” S.A. WROCŁAW ODDZIAŁ KRAKÓW

Ul. Balicka 117

30-149 Kraków

 

Pakiet 1:

Cena netto: 64 750,00 zł

Podatek VAT 8% tj. 2 224,00 Zł

Podatek VAT 23% tj. 8 498,50 zł

Cena brutto: 75 472,50 zł

 

 

 

 

 

Dyrektor

Krystyna Walendowicz