Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: pn.: „Budowa platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych na dolny taras przy budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” ZPP-2810-07/22

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: pn.: „Budowa platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych na dolny taras przy budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” ZPP-2810-07/22

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-07/22

                     Zakopane, dnia 30.05.2022r.

 

 

 

                                   Wszyscy Wykonawcy                      

ZPP-2810-07/22

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, pn Budowa platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych na dolny taras przy budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanemzostała wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe “OTECH” Sp. z o.o.

38-300 Gorlice

ul. Dukielska 83

cena netto: 194 300,00 zł

podatek VAT 23%:  44 689,00 zł

cena brutto: 238 989,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium okres gwarancji, skrócenie terminu dostawy. W  kryterium cena brutto oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 30,00 pkt, w kryterium skrócenie terminu dostawy – 10,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 100,00 pkt.

 

Zestawienie złożonych ofert:

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji – 30% Kryterium skrócenie terminu dostawy – 10% Łącznie pkt.
 

 

1

ARTMED Sp. z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki,

ul. św. Antoniego 18 lok. 3

 

57,71 pkt 30,00 pkt 5,00 pkt 92,71 pkt
 

2

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe “OTECH” Sp. z o.o.

38-300 Gorlice

ul. Dukielska 83

60,00 pkt 30,00 pkt 10,00 pkt 100,00 pkt
 

3

LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik

07-304 Ostrów Mazowiecka

ul. Kalinowo 86

22,25 pkt 30,00 pkt 10,00 pkt 62,25 pkt

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz