Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu ZPP-2810-07/22 “Budowa platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych na dolny taras przy budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu ZPP-2810-07/22 “Budowa platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych na dolny taras przy budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem”

             Zakopane, dnia 26.05.2022r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-07/22

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Budowa platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych na dolny taras przy budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem”

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Zamawiający przekazuje następujące informacje nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach:

 

Nr Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty
1 ARTMED Sp. z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki,

ul. św. Antoniego 18 lok. 3

 

cena netto: 201.996,65 zł

podatek VAT 23%: 46.459,23 zł

cena brutto: 248.455,88 zł

2 Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe “OTECH” Sp. z o.o.

38-300 Gorlice

ul. Dukielska 83

cena netto: 194.300,00 zł

podatek VAT 23%:  44.689,00 zł

cena brutto: 238.989,00 zł

3 LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik

07-304 Ostrów Mazowiecka

ul. Kalinowo 86

cena netto: 524.000,00 zł

podatek VAT 23%:  120.520,00

cena brutto: 644.520,00 zł

 

 

Dyrektor

Krystyna Walendowicz