Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: pn.: „Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem” ZPP-2810-06/22

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: pn.: „Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem” ZPP-2810-06/22

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-06/22

Zakopane, dnia 04.05.2022r.

 

 Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-06/22

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, pn Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanemzostała wybrana najkorzystniejsza oferta dla pakietu 1, 2, 3 złożona przez:

Pakiet nr 1

HAS-MED Sp. z o.o.

Ul. Młyńska 20

43-300 Bielsko-Biała

 Cena netto: 65 350,00  zł

Podatek VAT 8% tj. 5 228,00 zł

Cena brutto: 70 578,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium okres gwarancji, skrócenie terminu dostawy. W  kryterium cena brutto oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 14,00 pkt, w kryterium skrócenie terminu dostawy – 20,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 94,00 pkt.

 

Zestawienie złożonych ofert dla pakietu nr 1

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji – 20% Kryterium skrócenie terminu dostawy – 20% Łącznie pkt.
 

 

1

 

ELECPOL Sp. z o.o.

ul. Łużycka 34A,

61-614 Poznań

 

 

46,54 pkt

 

 

6,00 pkt

 

 

 

10,00 pkt

 

 

62,54 pkt

 

2

RONOMED Sp. z o.o. sp. k.

Ul. Przyjaźni 52/1U

53-030 Wrocław

 

 

46,07 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

86,07 pkt

 

3

HAS-MED Sp. z o.o.

Ul. Młyńska 20

43-300 Bielsko-Biała

 

 

60,00 pkt

 

 

14,00 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

94,00 pkt

Pakiet nr 2

HAS-MED Sp. z o.o.

Ul. Młyńska 20

43-300 Bielsko-Biała

Cena netto: 99 800,00  zł

Podatek VAT 8% tj. 7 984,00 zł

Cena brutto: 107 784,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium okres gwarancji, skrócenie terminu dostawy. W  kryterium cena brutto oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 6,00 pkt, w kryterium skrócenie terminu dostawy – 20,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 86,00 pkt.

Zestawienie złożonych ofert dla pakietu nr 2 ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji – 20% Kryterium skrócenie terminu dostawy – 20% Łącznie pkt.
 

 

1

HAS-MED sp. z o.o.

Ul. Młyńska 20

43-300 Bielsko-Biała

 

 

60,00 pkt

 

 

6,00 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

86,00 pkt

Pakiet nr 3

HAS-MED Sp. z o.o.

Ul. Młyńska 20

43-300 Bielsko-Biała

Cena netto: 114 650,00  zł

Podatek VAT 8% tj. 8 700,00 zł

Podatek VAT 23% tj. 1 357,00 zł

Cena brutto: 124 707,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium okres gwarancji, skrócenie terminu dostawy. W  kryterium cena brutto oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 6,00 pkt, w kryterium skrócenie terminu dostawy – 20,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 86,00 pkt.

 

Zestawienie złożonych ofert dla pakietu nr 3 ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji – 20% Kryterium skrócenie terminu dostawy – 20% Łącznie pkt.
 

 

1

HAS-MED sp. z o.o.

Ul. Młyńska 20

43-300 Bielsko-Biała

 

 

60,00 pkt

 

 

6,00 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

86,00 pkt

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz