2021 Zapobieganie nadwadze i otyłości

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

2021 Zapobieganie nadwadze i otyłości

Inauguracja programu „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego” w roku 2021 – link

„Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego” – druga grupa uczestników – link

Zakończenie programu – link