Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu ZPP-2810-06/22 na: „Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu ZPP-2810-06/22 na: „Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem”

    Zakopane, dnia 25.04.2022r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-06/22

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 „Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Zamawiający przekazuje następujące informacje o: nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach:

 

Nr Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty
1 ELECPOL Sp. z o.o.

ul. Łużycka 34A,

61-614 Poznań

Pakiet nr 1

cena netto: 84 250,00 zł

podatek VAT: 6 740,00 zł

cena brutto: 90 990,00 zł

2  

RONOMED Sp. z o.o. sp. k.

Ul. Przyjaźni 52/1U

53-030 Wrocław

Pakiet nr 1

cena netto: 85 105,00 zł

podatek VAT: 6 808,40

cena brutto: 91 913,40 zł

3 HAS-MED Sp. z o.o.

ul. Młyńska 20

43-300 Bielsko-Biała

Pakiet nr 1

cena netto: 65 350,00 zł

podatek VAT: 5 228,00 zł

cena brutto: 70 578,00 zł

Pakiet nr 2

cena netto: 99 800,00 zł

podatek VAT: 7 984,00 zł

cena brutto: 107 784,00 zł

Pakiet nr 3

cena netto: 114 650,00 zł

podatek VAT 8%: 8 700,00 zł

podatek VAT 23%: 1 357,00 zł

cena brutto: 124 707,00 zł


                                                                                                                                      Dyrektor

Krystyna Walendowicz