Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu ZPP-2810-04/22 : Zagospodarowanie terenu Szpitala w ramach zadania pn. „Droga do zdrowia” – jako III etap w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu ZPP-2810-04/22 : Zagospodarowanie terenu Szpitala w ramach zadania pn. „Droga do zdrowia” – jako III etap w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

                 Zakopane, dnia 25.03.2022r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-04/22

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Zagospodarowanie terenu Szpitala w ramach zadania pn. „Droga do zdrowia” – jako III etap w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Zamawiający przekazuje następujące informacje o:

Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach:

 

Nr Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty
1 Zakład Remontowo-Budowlany Paweł Mastalski

Osiedle Gazdy 15,

34-400 Nowy Targ

cena netto: 145 383,13 zł

podatek VAT 23 % tj. 33 438,12 zł

cena brutto: 178 821,25 zł

2 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Stachoń” Krzysztof Stachoń

Ul. Ustup 23 B,

34-500 Zakopane

cena netto: 141 861,38 zł

podatek VAT 23 % tj. 32 628,12 zł

cena brutto: 174 489,50 zł

 

Dyrektor

Krystyna Walendowicz