Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu ZPP-2810-05/22 na: „Sukcesywną dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu ZPP-2810-05/22 na: „Sukcesywną dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”

Zakopane, dnia 18.03.2022r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-05/22

 

 Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Sukcesywną dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Zamawiający przekazuje następujące informacje o:

Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach:

 

Nr Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty
1 URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wocław

cena netto: 162 541,33 zł

podatek VAT: 13 003,34 zł

cena brutto: 175 544,67 zł

Dyrektor

Krystyna Walendowicz