Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu ZPP-2810-03/22 na: „Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu ZPP-2810-03/22 na: „Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”.

Zakopane, dnia 16.03.2022r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-03/22

  

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

 Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Zamawiający przekazuje następujące informacje o: Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach:

Nr Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty
1 BLUU Textile service  Wioleta Kuraś

ul. Ceramiczna 10,

34-400 Nowy Targ,

cena netto: 181 744,80 zł

podatek VAT: 41 801,30 zł

cena brutto: 223 546,10 zł

 

 

Dyrektor

Krystyna Walendowicz