Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na: Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ZPP-2810-02/2022

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na: Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ZPP-2810-02/2022

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-02/22

Zakopane, dnia 07.03.2022r.

 

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-02/22

 

 Działając na podstawie art. 260 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, pn „Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dr S. Jasińskiego w Zakopanem„ – zostało unieważnienie.

Podstawa prawna  na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania przetargowego. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz