Kongres Wyzwań Zdrowotnych

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Kongres Wyzwań Zdrowotnych

W dniach 3-4.03.2022 r. odbył się w Katowicach tradycyjny już, a organizowany przez Rynek Zdrowia,  VII Kongres Wyzwań Zdrowotnych.Kongres tern od kilku lat stanowi największe w kraju forum wymiany poglądów na naprawę ochrony zdrowia i oceny jej funkcjonowania.

Tym milej nam poinformować, że jako panelistę w Kongresie zaproszono Dyrektor Szpitala Panią Krystynę Walendowicz. W ramach tematu „Zarządzanie szpitalami – katalog wyzwań” przedstawiła ona „nierozwiązywalny” od kilku lat problem finansowania działalności szpitali. Podkreśliła, że każdy podmiot leczniczy dla prawidłowego funkcjonowania potrzebuje nie tylko pracowników medycznych, ale także wysoko wyspecjalizowanych pracowników niemedycznych. A właśnie ta grupa pomijana jest w większości dyskusji i rozwiązań dotyczących wynagrodzeń. Nie sposób było także pominąć mocno trzymającej się epidemii COVID-19.