Opłatek 2021

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Opłatek 2021

Dobrą tradycja stały się „opłatkowe” spotkania pracowników Szpitala. Tak było też  i w tym roku. Spotkanie było tym bardziej uroczyste, bo połączone z wręczeniem trojgu pracowników odznaczeń państwowych. O tym jednak piszemy w odrębnym komunikacie.

A przy  opłatku Dyrektor Krystyna Walendowicz podsumowała ten niełatwy dla ochrony zdrowia rok. Przypomniała sukcesy, wspomniała o dniach mniej radosnych. Wszystkim pracownikom życzyła wytrwałości, sukcesów i przede wszystkim zdrowia. Natomiast wyróżniający się w mijającym roku pracownicy nagrodzeni zostali dyplomami uznania.