Odznaczenia w Szpitalu

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Odznaczenia w Szpitalu

Dzień 16 grudnia 2021 r. przejdzie do historii Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego. W tym bowiem dniu Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy troje pracowników Szpitala otrzymało odznaczenia państwowe.
Uzasadnieniem tak wysokich wyróżnień było ponadstandardowe zaangażowanie w opiekę nad pacjentami podejrzanymi lub zakażonymi wirusem SARS-CoV-2, co, zdaniem Prezydenta RP, jest godnym uznania wkładem w rozwój zdrowia publicznego. To między innymi dzięki takim osobom i ich postawie, ale też i pozostałych pracowników Szpitala, placówka przez cały okres pandemii nieustannie udziela świadczeń zdrowotnych. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wicewojewoda Małopolski Pan Ryszard Pagacz odznaczył: Srebrnym Krzyżem Zasługi – lekarza Pawła Chruściela oraz Pielęgniarkę Epidemiologiczną Katarzynę Żur, Brązowym Krzyżem Zasługi – specjalistkę fizjoterapii Annę Wiencko.

To ogromne wyróżnienie dla osób odznaczonych i dla całego personelu Szpitala. Potwierdza ono przyjętą w Szpitalu zasadę, że troska o pacjenta zawsze zostaje dostrzeżona i nagrodzona.

W trakcie tego uroczystego spotkania Dyrektor Krystyna Walendowicz wręczyła dyplomy uznania grupie pracowników, którzy w mijającym niezmiernie trudnym dla ochrony zdrowia roku wykazali się szczególnie wyróżniającą postawą i zaangażowaniem w utrzymanie ciągłości świadczeń i ich niezmiennie wysokiej jakości