Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: pn.: „Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” ZPP-2810-04/21

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: pn.: „Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” ZPP-2810-04/21

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-04/21

Zakopane, dnia 04.11.2021r.

   

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-04/21

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, pn Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanemzostała wybrana najkorzystniejsza oferta dla pakietu 1, 2, złożona przez:

 Pakiet nr 1

FAMED ŻYWIEC sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 1

34-300 Żywiec

Cena netto: 189 800,00  zł

Podatek VAT 8% tj. 15 184,00 zł

Cena brutto: 204 984,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium okres gwarancji, skrócenie terminu dostawy. W  kryterium cena brutto oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 20,00 pkt, w kryterium skrócenie terminu dostawy – 20,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 100,00 pkt.

 

Zestawienie złożonych ofert dla pakietu nr 1

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji – 20% Kryterium skrócenie terminu dostawy – 20% Łącznie pkt.
 

 

1

FAMED ŻYWIEC sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 1

34-300 Żywiec

 

 

60,00 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

 

 

20,00 pkt

 

 

100,00 pkt

 

2

RONOMED Sp. z o.o. sp. k.

Ul. Przyjaźni 52/1U

53-030 Wrocław

 

 

48,81 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

88,81 pkt

 

Pakiet nr 2

HAS-MED Sp. z o.o.

Ul. Młyńska 20

43-300 Bielsko-Biała

 

Cena netto: 20 400,00  zł

Podatek VAT 8% tj. 1008,00 zł

Podatek VAT 23% tj. 1794,00 zł

Cena brutto: 23 202,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium okres gwarancji, skrócenie terminu dostawy. W  kryterium cena brutto oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 20,00 pkt, w kryterium skrócenie terminu dostawy – 0,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 80,00 pkt.

 

Zestawienie złożonych ofert dla pakietu nr 2 ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji – 20% Kryterium skrócenie terminu dostawy – 20% Łącznie pkt.
 

 

1

HAS-MED sp. z o.o.

Ul. Młyńska 20

43-300 Bielsko-Biała

 

 

60,00 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

0,00 pkt

 

 

80,00 pkt

  Sklep Medyczny Marta Kadzewicz

Ul. Popiełuszki 15

10-693 Olsztyn

 

 

Ofera odrzucona

  LU Industrials sp. z o.o.

Ul. Arkuszowa 39

01-934 Warszawa

 

 

29,69 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

69,69 pkt

  Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin sp. z o.o.

Al. Spółdzielczości Pracy 38

20-147 Lublin

 

 

32,95 pkt

 

 

6,00 pkt

 

 

0,00 pkt

 

 

66,00 pkt

 

 

Dyrektor

mgr Krystyna Walendowicz