Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu ZPP-2810-04/21 na: „Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu ZPP-2810-04/21 na: „Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”.

                                                                                                                                                    Zakopane, dnia 26.10.2021r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-04/21

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Zamawiający przekazuje następujące informacje o:

Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach:

 

Nr Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty
1 Sklep Medyczny Marta Kadzewicz

Ul. Popiełuszki 15

10-693 Olsztyn

Pakiet 2

Cena netto: 7 370,37 zł

Podatek VAT 8% tj 589,63

Cena brutto: 7 960,00 zł

2 RONOMED Sp. z o.o. sp. k.

Ul. Przyjaźni 52/1U

53-030 Wrocław

 

Pakiet nr 1

Cena netto: 233 300,00 zł

Podatek VAT 8% tj. 18 664,00 zł

Cena brutto: 251 964,00 zł

3 LU Industrials sp. z o.o.

Ul. Arkuszowa 39

01-934 Warszawa

 

Pakiet 2

Cena netto: 40 800,00  zł

Podatek VAT 8% tj. 1 760,00 zł

Podatek VAT 23% tj. 4 324,00 zł

Cena brutto: 46 884,00 zł

4 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin sp. z o.o.

Al. Spółdzielczości Pracy 38

20-147 Lublin

Pakiet 2

Cena netto: 37 703,56  zł

Podatek VAT 8% tj. 4 546,80 zł

Cena brutto: 42 250,36 zł

5 HAS-MED sp. z o.o.

Ul. Młyńska 20

43-300 Bielsko-Biała

Pakiet 2

Cena netto: 20 400,00  zł

Podatek VAT 8% tj. 1008,00 zł

Podatek VAT 23% tj. 1794,00 zł

Cena brutto: 23 202,00 zł

6 FAMED ŻYWIEC sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 1

34-300 Żywiec

Pakiet 1

Cena netto: 189 800,00  zł

Podatek VAT 8% tj. 15 184,00 zł

Cena brutto: 204 984,00 zł

Dyrektor

Krystyna Walendowicz