Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu ZPP-2810-03/21 na: „Dostawa wyposażenia oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu ZPP-2810-03/21 na: „Dostawa wyposażenia oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”.

                                                                                                                                                    Zakopane, dnia 18.10.2021r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-03/21

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Dostawa wyposażenia oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia kwotę:

Pakiet nr 1 – 73 050,45 zł netto tj. 79 050,00 zł brutto

Pakiet nr 2 – 70 130,99 netto tj. zł 78 400,00 zł brutto

Pakiet nr 3 – 54 262,65 zł  netto tj. 62 750,00 zł brutto

Łącznie: 197 444,09 zł netto tj. 220 200 zł brutto

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Zamawiający przekazuje następujące informacje o:

Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach:

 

Nr Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty
1 KALMED Iwona Renz

Ul. Wilczak 3

61-623 Poznań

Pakiet nr 1

Cena netto: 65 560,00 zł

Podatek VAT 8% tj: 5 244,80 zł

Cena brutto: 70 804,80 zł

2 HAS-MED Sp. z o.o.

Ul. Młyńska 20

43-300 Bielsko-Biała

 

Pakiet nr 2

Cena netto: 70 800,00 zł

Podatek VAT 8% tj. 4.240,00 zł

Podatek VAT 23% tj. 4.094,00 zł

Cena brutto: 79 134,00 zł

3 PHU Technomex Sp. z o.o.

Ul. Szparagowa 15

44-141 Gliwice

 

Pakiet 3

Cena netto: 55 696,62  zł

Podatek VAT 23% tj. 6 364,31 zł

Podatek VAT 8% tj. 2 242,06 Zł

Cena brutto: 64 302,99 zł

 

 

 

 

                                                                         Dyrektor

                                                                                                 Krystyna Walendowicz