audyt ISO

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

audyt ISO

W dniach 6 – 8  października br. audytorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie przeprowadzili w Szpitalu audyt II nadzoru wdrożonych systemów jakościowych.

Audytowi podlegały: System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015-10, System Zarządzania Środowiskowego wg normy 14001:2015-09, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001:2017-06, System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi wg normy PN-ISO 37001:2017-05 oraz nowo wdrożony System Zarządzania BHP wg normy PN-ISO 45001:2018-06. Audyt przeprowadzono w większości  komórek organizacyjnych Szpitala. W trakcie przeglądu dokumentacji i praktycznego ich  zastosowania nie stwierdzono niezgodności z zapisami poszczególnych norm. Potwierdzono także prawidłowość stosowania tych zapisów w praktyce zarządzania jakością.Oznacza to, że wynik audytu jest pozytywny. Wynik ten cieszy szczególnie  dlatego, że jest podkreśleniem zaangażowania wszystkich pracowników w proces bieżącego funkcjonowania wdrożonych systemów i w ich doskonalenie. A z uwagi na stan wysokiego zagrożenia epidemiologicznego audyt przeprowadzony został w sposób hybrydowy, przy wykorzystaniu wszystkich możliwych sposobów kontaktowania się. Była to dodatkowa trudność, z którą jednak koordynatorzy poszczególnych systemów poradzili sobie doskonale.